Bloktijden v/d bruggen

Kanaal door Walcheren

De bruggen over het Kanaal door Walcheren worden bediend volgens een bloktijdentabel. De sluizen van Veere worden voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. Tussen 22.00 uur en 06.00 uur heeft de beroepsvaart via de sluizen in Vlissingen eerste prioriteit.

Bloktijden

Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer. In de bloktijden passeren van treinen en bussen en wordt autoverkeer in de spits verwerkt.

Brug Brug gesloten voor beroepsvaart + recreatievaart Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen aanbod van beroepsvaart
Keersluisbrug Vlissingen Bloktijd elk uur: van .17 tot .29 en op werkdagen van 6:30 tot 6:39 en van 7:30 tot 7:39
Brug open: .30 tot .39 behalve op werkdagen niet van 6:30 tot 6:39 en niet van 7:30 tot 7:39
Bloktijd van .47 tot .59
Brug open: .00 tot .09
Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug passeert.*
Sloebrug Vlissingen Bloktijd elk uur: van .32 tot .48
Brug open: .51 tot .59
Bloktijd van .02 tot .18
Brug open: .21 tot .29
Tussen 7.00 en 20.00 wordt de brug, m.u.v. feestdagen, eenmaal per uur geopend om ca. .21 uur, of bij aanbod van 5 of meer jachten** ook om .51 uur.***
Draaibrug Souburg Bloktijd elk uur: van .18 tot .33
Van .48 tot .03
Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug passeert.*
Schroebrug Middelburg Bloktijd tijdens spits op werkdagen:
Van 7.36 tot 8.26
Daarnaast elke dag bloktijd van .36 tot .51
Brug open: .27 tot .35
Bloktijd van .06 tot .21
Brug open: .57 tot .05
Tussen 7.00 en 20.00 wordt de brug, m.u.v. feestdagen, eenmaal per uur geopend om ca. .57 uur, of bij aanbod van 5 of meer jachten** ook om .27 uur.***

Tevens gelden op werkdagen de volgende bloktijden:
Van 12.36 tot 13.26
Van 16.06 tot 16.56
Van 17.06 tot 17.56

Extra openingen avondspits:
15.57, 16.57 en 17.57

Stationsbrug Middelburg Bloktijd op werkdagen:
van 7.17 tot 8.37
Bloktijd van .22 tot .36
Brug open: .37 tot .46
Bloktijd van .52 tot .06
Brug open: .07 tot .16
Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug passeert.*
Op werkdagen: Van 7.17 tot 8.37
Arnebruggen Passage lijnbussen:
07.40
08.03
08.47
14.36
14.41
14.48
15.36
16.36
17.36
 

* Maximaal twee brugopeningen per uur

** In de periode van 15 oktober tot en met 31 maart mag de brugwachter hiervan afwijken.

*** Mits de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart geopend. Verder kunnen brugwachters van de vastgestelde bloktijden en spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer.

Zeelandbrug

De Zeelandbrug wordt voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. Hierbij geldt de beperking dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen prioriteit heeft. De brug wordt op afstand bediend vanaf het Centraal Bedieningsgebouw in Vlissingen. 

Bloktijden

Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer. Op alle dagen tussen 05.30 uur en 23.00 uur gelden de volgende bloktijden voor de Zeelandbrug:

  • van 5.55 tot 6.08
  • van 6.22 tot 6.38
  • van 6.52 tot 7.08
  • van 7.22 tot 8.25
  • van 9.36 tot 9.52
  • van 16.35 tot 17.25

Daarnaast elke dag bloktijden van .05 tot .25 en van .35 tot .55uur: Brug kan open van .25 tot .35 en van .55 tot .05

Contact

Nautische Centrale Vlissingen
+31 118 412372