logo nieuwsbrief.001
22-04-2019
images
Beste lezer,
speciaal voor de feestdagen, met een stukje van de voorzitter, penningmeester en meer....
IMG_0240

Nieuwe schutting

IMG_0242
2018 kunnen we netjes van start.
IMG_0238
Er is hard gewerkt
image002

Nieuwjaarsreceptie

Dit jaar wordt de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari gehouden, aanvang 15:30 uur.
Er is dan weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de wensen voor de komende tijd uit te spreken.

DSC_1083
Doede zorgt voor de inwendige mens
image002

reactie's

Wat zou het toch leuk zijn om te reageren op onze web-site of deze nieuwsbrief, mee kunnen praten over clubzaken, reactie's geven, tips, klachten of alle leden geluk wensen.
Bij wijze van proef is dit nu mogelijk. Op de site is een plek gemaakt waar de reactie's op geplaatst kunnen worden. Dit kan door iedereen en iedereen kan het lezen. Op de door jullie geplaatste reactie kunnen andere ook weer reageren, dus schroom niet en geef een reactie

Leuk voor tijdens de feestdagen...
images-1

Voorzitter

Beste leden en aanhang,
Zo in deze ‘donkere’ dagen voor de Kerstdagen wil ik graag even kort terugblikken op het afgelopen jaar.
Een jaar waarin (weer) veel werk is verzet op onze haven maar ook een jaar waarin op persoonlijk vlak heugelijke en verdrietige gebeurtenissen zijn gepasseerd.
Kortom altijd genoeg zaken om nog eens te overdenken. De leeftijd van onze vereniging alsook de gemiddelde leeftijd van onze leden neemt nog steeds toe! Dat op zich is natuurlijk mooi. De keerzijde is echter het feit dat verjonging van het ledenbestand ook wenselijk is naar de toekomst toe. Het is onze gezamenlijke opdracht om de ‘jeugd’ te verleiden om watersporter te worden. In relatie hiermee mag het jeugdzeilen binnen onze vereniging afgelopen jaar gerust een succes worden genoemd. Met dank aan onze jeugdzeil-begeleiders! Op naar voorjaar 2018.

De haven zelf heeft ook diverse successen te vieren.
Denk aan de “Blauwe Vlag”, het plaatsen van mooie vlaggen, de aanleg van de “kanaalsteiger” de vernieuwing van de middensteiger en nog veel meer om hier op te noemen.
Het realiseren van al deze vernieuwingen en het uitvoeren van al het onderhoud wordt voornamelijk door een (te) kleine harde kern van onze leden met veel enthousiasme uitgevoerd. Veel dank hiervoor!

En, aan het einde van dit jaar is het werk nog niet af. Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog volop gewerkt aan het vernieuwen van de schutting bij de ingang van onze haven. Een klus die ons ook nog wacht is het ingraven en aanbrengen van kabels ten behoeve van ons nieuw aan te leggen cameranetwerk om onze haven veilig en leefbaar te kunnen houden.

Onze vereniging valt of staat met de inspanningen van onze leden zelf!

We mogen ook terugkijken op diverse (jaarlijks terugkerende) evenementen zoals de verjaardag van onze vereniging, evenementen in ons clubhuis georganiseerd door Doede, de AED cursus, de Zeeuwse Duotocht en nog veel meer….
Ik wens u, mede namens ons bestuur, uw familie en de mensen die u dierbaar zijn sfeervolle feestdagen een veilige jaarwisseling en alvast een voorspoedig en vooral gezond 2018.
Daarnaast wens ik u uiteraard, waar mogelijk, een mooi nieuw vaarjaar toe.

Ik ontmoet u graag op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 in ons clubhuis, aanvang 15:30 uur.

Met hartelijke groet,
Sal Cracau
Voorzitter
image002

Leden mutatie

de gemiddelde leeftijd van de leden is nu 63 jaar,

en we hebben nu 163 leden.

De onderstaande personen zijn de afgelopen tijd lid geworden van onze vereniging, een aantal zullen jullie al wel tegen gekomen zijn als werker of winterberger.
Liza Burggraaff, kleindochter van Henk vd Vaart
Christian Moeiliker, zeiler, winterberging
Ricardo Beuken, zeiler, winterberging
Kees Groeneweg, motorboot
Jasper Taal, zeiler
Piere Sweep, visboot, winterberger
Hans vd Laar, zeiler, Duotochter
Henk Zandee, zeiler, Duotochter

Geen lid meer zijn:
Hans Terwiel, Paul Schiewold, Henny de Ridder, Stephan van Damme, Jan Jasperse, Parlevliet, Ria Lamijn, Marja Bos, Harry Kuijer, Willem Anemaet, Einar Verbrugge, Peter Ebvery, John vd Lubbe, Christiaan Schoep, Dirk Vrugt, Mevr Cool Warren, Mevr Adam.


Unknown

Bloktijden vd bruggen

Omdat de dienstregeling van de NS is gewijzigd zijn ook de bloktijden van de bruggen in het kanaal aangepast.
Dat is hier te lezen
DSC_0909
image002

Penningmeester

Als het jaar ten einde loopt kijken we vooruit naar wat er komen gaat. Als penningmeester bemoei ik met met het geld en de administratie. Begin januari zullen de rekeningen worden verstuurd. De bedragen die daar op staan zijn niet schokkend gewijzigd. De index is toegepast en dat resulteert in een kleine verhoging sinds twee jaar. Het tarief voor niet leden voor het hellingen is opgetrokken naar een commercieel tarief. Dit om er voor te zorgen dat wij geen goedkope plek zijn om allerlei werkzaamheden aan de boot te doen en geen oneerlijke concurrent willen zijn van de buren. De tarieven staan hier.
Per 1 januari gaan we starten met een geautomatiseerd systeem voor de administratie van de liggelden van de passanten, verkoop van diesel en hellingen. Het zelfde systeem dat o.a. in Zierikzee en Breskens wordt gebruik. De gegevens komen in de "cloud" zodat er vanaf iedere locatie gewerkt kan worden.
De havenmeester (of diegene die bardienst heeft) vult op een iPad de benodigde gegevens in en er kan een bon uitgeprint worden. De bon mailen naar de passant kan ook, dit heeft mijn voorkeur omdat dan het e-mail adres in het systeem zit en er bespaard wordt op papier en inkt.
Er zal wel nog de nodige instructie worden gegeven maar we starten in een rustige periode.Vanaf deze plek wens ik u mooie feestdagen toe en voor het komende jaar veel geluk en gezondheid voor u en de uwen.( Wat staat dat ouderwets maar ik vind het toch nog wel goed voelen.)

Dick Altena
images
image002
MailPoet