logo nieuwsbrief.001
23-02-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], weer een aantal belangrijke zaken.

Unknown

Van de bestuurstafel:

Maandag 17 februari hebben we de laatste bestuursvergadering gehad. De zandstorm veroorzaakt door het zand van de buren en de storm Ciara kreeg de aandacht. Met de gemeente Vlissingen is afgesproken dat dit opgeruimd wordt en dat er maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. Leden met schade door het zand dienen dit bij hun eigen verzekering te melden om dit mogelijk vergoed te krijgen.

een greep uit een aantal onderwerpen:
- De financiële situatie van 2019 is besproken in voorbereiding op de aanstaande ALV;
- Op 5 maart zal het dagelijks bestuur weer in gesprek gaan met de gemeente omtrent de ontwikkelingen van de Dokhaven, wat deuiteindelijke uitkomst zal worden is nog geheel onzeker;
- Ferry Kramer heeft zich aangemeld voor de evenementencommissie en zou het leuk vinden als iemand dat met hem samen zou willen doen;
- Het voortbestaan van het jeugdzeilen baart ons zorgen.

Algemene Leden Vergadering 2020

Op woensdag 11 februari wordt de jaarlijkse ALV gehouden, conform de huidige statuten wordt de uitnodiging en agenda komende week verstuurd. Als het e-mail adres bekend is per mail, zo niet dat doen we dit per post.

Naast de bekende onderwerpen als jaarrekening, beleid bestuur en verslag havencommissie zal in navolging van de aanbevelingen van de Commissie 2.0 een wijziging van de statuten en het liggeld tarief aan de orde komen.

Jeugdzeilen

Het aantal instructeurs bij het jeugd zeilen heeft te kennen gegeven om te stoppen. Als bestuur zijn we nu dus op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen doen, om de jongen kinderen aan het plezier van de watersport te laten ruiken.
Voor de veiligheid en de continuïteit is een aantal van 8-10 personen wenselijk.
We hebben bij de scouting een balletje opgegooid maar tot nu toe hebben we hier nog geen aanmeldingen uit gekregen. De verwachting is dat dit ook niet zal komen.

Als het niet lukt om de jeugdzeilen commissie op voldoende sterkte te brengen kunnen we geen cursussen geven. Dit is wel heel jammer.

Dus nogmaals lijkt het je wat of weet je iemand, al of niet lid, meld je aan zodat we een mooi team kunnen opbouwen.
dag 1 en 2 092

zand

Het zand op het gras en tegels is, zoals afgesproken, afgelopen donderdag en vrijdag opgeruimd. Met een grote "stofzuiger" is alles opgezogen.
IMG_0661