logo nieuwsbrief.001
27-02-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], dit keer een "dikke", met veel informatie.........

ALV 2020

Op woensdag 11 maart wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Daar is al eerder via e-mail een uitnodiging voor verstuurd.
De vergaderstukken staan nu op de website en kunnen daar gelezen en gedownload worden. Dit is op het "leden only" gedeelte. Hiervoor men wel inloggen.

waterpeil verhoging

Zaterdag 29 februari gaat het waterpeil weer naar het zomer niveau

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,9m. is gepland op:
  • Zaterdag 29 februari 2020, vanaf ca. 03:30 uur ;
Dus let op uw lijnen

wijziging van de statuten

Een belangrijk onderwerp op de komende ALV is de wijziging van de statuten.
Mede op advies van de commissie 2.0 heeft het bestuur de statuten van onze vereniging tegen het licht gehouden. De huidige statuten dateren uit 1979 en inmiddels zijn er op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving de laatste jaren veel zaken gewijzigd.
Bij het maken van het voorliggende voorstel volgde het bestuur deze lijnen:
-Inhoudelijke toetsing (is dat wat er staat nog van deze tijd of hebben we andere inzichten)
-Vergelijking met statuten van andere watersportvereniging(en) en de modelstatuten van het Watersportverbond
-Controle op correctheid en consistentie
-Juridische controle door notaris (voldoet het geheel aan de huidige wet- en regelgeving)

Wijzigingen
Inhoudelijk zijn een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd:
-In het voorliggende voorstel blijft de naam van de vereniging ‘Vereniging voor Watersporttoerisme Schelde’ luiden, maar wordt de verkorte handelsnaam ‘Jachtclub Schelde’ toegevoegd.
-Het begrip ‘aspirant-lid’ is vervallen en zijn daar de begrippen ‘jeugdlid’ en ‘gezinslid’ voor in de plaats gekomen. De minimum leeftijd voor ‘gewone leden’ is verhoogd naar 18 jaar.
-Een belangrijke wijziging is het toekennen van stemrecht: ligplaatshouders krijgen een dubbele stem ten opzichte van de overige stemgerechtigden. Gezinsleden krijgen ook stemrecht.
-De samenstelling van het bestuur van de vereniging wordt beperkt tot 5 leden.
-Aanpassingen van juridische aard als gevolg van ook Europese wet- en regelgeving.
-Controle op en correcties van spelling en inhoud, consistentie en volledigheid.

Procedure
Een notaris heeft de voorstellen van het bestuur verwerkt in ‘concept-statuten 2020’. Dit concept voldoet in alle opzichten aan de inzichten van het bestuur en voldoet aan de huidige juridische eisen. Het bestuur legt dit concept nu ter goedkeuring voor aan de ALV conform Artikel 21 van de huidige statuten. Na instemming door de ALV met dit concept zal de notaris het voorstel definitief maken waarna het geregistreerd wordt en bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.
In de komende maanden zal het bestuur zich ook buigen over zowel huishoudelijk regelement als het haven regelement.


Leden only

Het "leden only" gedeelte op onze web-site is zoals de naam al zegt enkel door leden te bereiken. Voor toegang tot dit gedeelte moet je in gelogd zijn. Veel van onze leden hebben zich in de loop van de tijd geregistreerd.
Dit registreren kan via de onderstaande knop Na het zelf bepalen van de gebruikersnaam en wachtwoord kan de aanvraag worden verstuurd.

Web-site

De afgelopen dagen is de web-site aangepast. Het beeld op tablet, telefoon en pc is beter geworden.

nieuw is oa:
Een actuele aansluiting met het KNMI. Zodat weerbericht en weerswaarschuwingen nu a la minute op onze site staan.

Er is een aanvulling op het verhaal van de kabels op de Westerschelde.

wachtlijst per 01-03-2020


plaats Naam Scheepsnaam afmetingen
1 Jasper Taal Krullevaar 10,50×3,50
2 Kees Groeneweg Vryburg III 18,70×5,50
3 Henk Zandee Zilte Swing 9,00×4,00
4 Jan van Gorp onbekend
5 Peter de Feijter onbekend
6 Henk de Ridder Kevin 8,50×2,90
7 Stefan Luitwieler Tinker 10,40×3,40
8 Christian Moeiliker Diffje 8,70×3,40
9 Ben Redel Trophy 9,00×2,60
10 Erik van Kortenhof Gerro 9,00×2,50
11 Sjaak Bazen Blizzard 8,50×2,40
12 Jan Pieter van der Houwen Swarte Haen 14,00×4,00
13 Coen Snijders Jet 9,61×3,35
14 Hank Perrée Wiesje 10,00×3,80
15 Ben Kemper jr 11,00×3,50
16 Marc Reynaers Hero II 9,60×3,20
17 Gerwin Hament Beau Geste 11,80×3,80
18 Antonio Devitis Adele Rosa 8,25×3,00
19 Ronald Laman onbekend
20 Kees van der Vaart de Nickel 9,40×3,20
21 Yoeri Schinkel Martina 9,00×3,50
Edit