logo nieuwsbrief.001
28-03-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], omdat de overheid de regels om het verspreiden van het corona-virus aanscherpt en in het belang van onze eigen gezondheid gelden vanaf nu de onderstaande regels.

  • Het is niet toegestaan om de boten als nachtverblijf toegebruiken
  • Clubhuis, terras en toiletruimten zijn gesloten
  • Onnodig verblijf op de haven is niet toegestaan
  • Men dient minimaal 1,50 afstand van elkaar te houden.
  • Alle activiteiten zijn tot nader order uitgesteld
De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus hebben ook voor onze haven vergaande gevolgen. Zo kunnen we geen passanten ontvangen, omdat het nachtverblijf op boten verboden is. Een schip mag wel onbemand gebruik maken van onze haven
Het verblijf op de haven en op de boten moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Het gebruik van de helling is nog toegestaan, natuurlijk moeten de geldende maatregelen in acht worden genomen. Het reserveren gaat met ingang van dit weekend via de web-site (hier komt nog een afzonderlijke nieuwsbrief over)

De toiletruimte wordt afgesloten, wel zal het urinoir voor gebruik open blijven.

Zoals het voorlopig uitziet is het varen nog toegestaan.

Via de onderstaande knoppen is meer te lezen over de voorwaarden van de nood-verordening van de VRZ (aan het eind van de veelgestelde vragen worden de jachthavens en strandhuisjes vermeld)