logo nieuwsbrief.001
02-05-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], onder voorwaarden kunnen we beperkt passanten ontvangen, zie het onderstaande......

Hierbij een aanvulling op de nieuwsbrief van vrijdag 1 mei 2020.

De noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland 29 april 2020 schrijft o.a. voor:
  1. Zich tussen 19:00 uur en 07:00 uur te bevinden op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt (w.o. onze jachten / boten); en
  2. Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden (w.o. onze jachthaven).
Uitzondering op 1 en 2:
  1. Motor- en zeilvaartuigen voor recreatief gebruik met een vaste ligplaats in één van de havens in Zeeland, mogen door de eigenaren worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf mits er sprake is van deugdelijke individuele sanitaire voorzieningen aan boord inclusief een vuilwatertank. Naast eigenaren van deze vaartuigen mogen ook bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd, gebruik maken van het vaartuig voor nachtverblijf;
  2. Vanaf 1 mei 2020 mogen o.a. jachthavens 15% van hun beschikbare slaapplaatsen aanbieden. Hiervoor gelden diverse voorwaarden (denk aan: inschrijving Kamer van Koophandel, inachtneming richtlijnen RIVM, aangemeld zijn via Veiligheidsregio Zeeland bij het Loket Kenniscentrum Kusttoerisme, het bijhouden van een sluitende, transparante, controleerbare registratie van de actuele overnachtingen door gasten).
Wij hebben ons op, 1 mei 2020, als jachthaven geregistreerd om recreatief nachtverblijf aan te mogen bieden. Dit biedt ons de mogelijkheid om weer passanten te mogen ontvangen waarvan het vaartuig dus is uitgerust met de eerder genoemde sanitaire voorzieningen.

Alle overig genoemde maatregelen blijven vooralsnog van kracht, o.a. clubhuis en sanitaire voorzieningen gesloten.

Mag ik achter mijn anker overnachten?
Tot slot: Als u besluit te gaan varen en u wilt elders overnachten én u valt onder uitzondering 1: dan mag u ook naar een andere jachthaven (als u daar welkom bent) of op anker of aan een eiland overnachten. Let op: u moet aan kunnen tonen dat u eigenaar bent en dat u rechthebbende bent van een vaste ligplaats (factuur met boxnummer).
Let op voor de diverse Aanwijzingsbesluiten o.a. Grevelingenmeer.

Boven alles: blijf gezond!