logo nieuwsbrief.001
Unknown
05-06-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], er is weer genoeg te lezen

IMG_1072

Allissia en Bert

Het komende seizoen zullen Allissia en Bert ons bijstaan in het openhouden van ons clubhuis. Allissia is een bekende, want zij heeft vorig jaar met haat vrolijke humeur er voor gezord dat onze glazen niet leeg bleven. Bert is nieuw, 52 jaar oud, ervaring in de horeca en heeft geschipperd op een visboot op de Westerschelde en vanaf de Neeltje Jans.
We zijn blij met de ondersteuning, zodat we gezamenlijk onze gasten (sponsoren) kunnen ontvangen.

Clubhuis weer open

Deze week is het terras en clubhuis weer onder voorwaarden geopend. Klokslag 9 uur kwamen de eerste gebruikers op het terras.


IMG_1059
IMG_1062
IMG_1014 2
Unknown

Van de bestuurstafel

Op 3 juni jl. heeft het bestuur weer een online bespreking gehad. Met de snel veranderende ontwikkelingen rondom de Corona-berichtgeving en de voorschriften van het RIVM is besloten voorlopig wekelijks zo’n meeting te laten plaatsvinden. In de nieuwsbrief zult u hier, waar relevant, over op de hoogte worden gehouden.


Inmiddels zijn op de gehele haven de pijlen met looprichtingen aangebracht en het clubhuis is sinds 2 juni weer geopend. Wel zal voorlopig het grote toegangshek gesloten blijven. De toiletten zijn geopend, de douches zullen tot 1 juli a.s. afgesloten blijven.

In Bert hebben wij iemand gevonden die de komende tijd in De Klip aan de slag gaat. Samen met Doede is hij nu druk bezig met voorbereidingen treffen zodat maandag 8 juni de keuken weer voorzichtig open kan. Wat aanvullende informatie over Bert leest u elders in deze nieuwsbrief.

Bijna alle dagen van het hoogseizoen juli-augustus zijn inmiddels ingevuld voor de hulphavenmeesters. Als u hier graag nog een steentje aan bij wilt dragen kunt u inschrijven via de de knop in deze nieuwsbrief

Een maand geleden heeft u een enquête kunnen invullen over de naam waarmee wij als vereniging naar buiten willen treden vanaf nu.

Hieruit is gekomen:

Jachthaven Schelde

L.B.
IMG_1010 2

brandweer

Tijdens een controleronde in onze jachthaven door de brandweer waarbij gecontroleerd is op allerlei zaken m.b.t. veiligheid, is vastgesteld dat er ligplaatshouders zijn die “normale” 220V kabels of zelfs haspels met allerlei koppelsnoeren gebruiken als walstroomkabel.
Dit is niet toegestaan vlgns. de regels van jachthavens en kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. De kabels die hiervoor wel gebruikt moeten worden zijn die met de blauwe z.g.n. Euro stekkers/contrastekkers.

Wij willen de betreffende eigenaren vriendelijk verzoeken deze “verkeerde” kabels te verwijderen; uiterlijk per vrijdag 12 juni as.

Bij in gebreke blijven hiervan, is uw bestuur genoodzaakt deze betreffende kabels te verwijderen.

Tevens is vastgesteld dat er door diverse eigenaren m.b.v. waterslangen een soort vaste waterleidingen zijn aangelegd tussen de ligplaatsen en watertappunten.
In het kader van legionellabeheersing is ook dat niet toegestaan. Ook hiervoor geldt hetzelfde, uiterlijk per vrijdag 12 juni as. te verwijderen.

Wij rekenen graag op uw medewerking.
J.M.

havenkantoor

Om zo min mogelijk "geloop" op de steigers te krijgen wordt deze zomer het clubhuis gebruikt als havenkantoor. Passanten kunnen daar bij de hulphavenmeester zich aanmelden en afrekenen, wat natuurlijk digitaal en contactloos gaat.
Unknown-1

hulp havenmeester

Ook komende zomer willen we weer gebruik maken van de inzet van de leden als gast heer(dame).
Voorlopig gaan we uit van de maanden juli en augustus.

Een aantal leden heeft zich al aangemeld maar er zijn nog een paar dagen te vullen.

Over de tijden kunnen we nog niets zeggen, we denken aan de start in de middag tot de laatste brugopening voor de blauwe golf.
We moeten zien hoeveel passanten ons zullen bezoeken.
De definitieve tijden worden nog gecommuniceerd.

Via de onderstaande knop kan men zich aanmelden

looproute

Op de haven, terras en steigers is met bordjes een loop-route aangegeven zodat er voldoende ruimte blijft om de 1,5 mtr te kunnen voldoen.

Dus: naar de boot over de steiger en terug via het land.
IMG_0999 2
IMG_1075

Alissia

IMG_1065

Bert