logo nieuwsbrief.001
16-02-2019
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

beheerder clubhuis

In de afgelopen week heeft het bestuur overeenstemming bereikt met de nieuwe beheerder voor het clubhuis in het komende seizoen.
Het zijn oude bekende, Hans en Thea, bekend van hun inzet op de haven z'n kleine 4 jaar geleden. Hans zal zicht richten op de haven en Thea op hun zaak in Vlissingen.
Ook is gesproken over de invulling van het winter seizoen en dit geeft voor beide partijen goede vooruitzichten.

meer informatie op de komende ALV.

terecht

De vermiste pet van Paul Pouwelse is terecht, iedereen weer blij.

ALV

Voor in de agenda; de komende ALV is op woensdag 13 maart, aanvang 19:30 in ons clubhuis.
Zaterdagmorgen 9 maart is gepland voor de kas commissie en liggen de financieel stukken ter inzage, ook in het clubhuis.
MailPoet