logo nieuwsbrief.001
14-07-2021
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

In Memoriam: Adri Maas (erelid V.V.W Schelde)

Op 13 juli jl. is Adri Maas op 86-jarige leeftijd overleden.

Hij was een van de belangrijkste en invloedrijkste leden van onze vereniging.
Adri was een goed en wijs mens.

Vanaf 1974 is Adri lid van de vereniging geworden en heeft sindsdien zich jarenlang ingezet voor de V.V.W Schelde.
In 1981 heeft hij mede de evenementencommissie opgericht en daardoor werden de club activiteiten vergroot met o.a. zeilwedstijden, toertochten, de Parade-Cup is nog een begrip, en jaarlijks “opening-vaarseizoen”.
In 1983 werd hij lid van het bestuur als penningmeester en heeft o.a. de gehele financiële administratie aangepast maar ook inzichtelijk gemaakt.
In 1984 is hij gekozen als voorzitter. Dat is hij met een korte onderbreking 14 jaar lang geweest.

In die periode is hij de drijvende kracht geweest om:
  • De haven te renoveren; waarbij o.a. alle steigers vernieuwd werden.
  • Destijds de Vissershaven met onze haven te versterken.
  • Vanwege gebrek aan ligplaatsen mede naar een uitbreiding van de haven te zoeken.
Die drijfkracht om het aantal ligplaatsen te vergroten heeft hij onverminderd voortgezet ook na het beëindigen van zijn voorzitterschap.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2002 ontving hij als aftredend voorzitter het erelidmaatschap van de Vereniging van Watertoerisme Schelde.

Adri heeft met zijn kennis en pleitbezorging ook voor de watersport een zeer belangrijke bijdrage geleverd.
In 2017 is heeft de Wispeer onze haven verlaten.

Vanaf deze plaats willen wij Nel en de familie condoleren met dit grote verlies en veel sterkte toewensen in de komende tijd!

Bestuur en leden VVW Schelde.