logo nieuwsbrief.001
01-10-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Van de bestuurstafel


Eindelijk zouden we met het bestuur weer samen komen op 30 september, elkaar weer even zien en samen de laatste dingen doornemen voor de ALV. Helaas gooide Corona opnieuw roet in het eten. Het werd weer een online overleg. Hieronder een aantal belangrijke zaken dat u als leden direct aan gaat.

ALV


Gezien de nieuwe Corona-maatregelen zien wij ons genoodzaakt de ALV opnieuw GEEN DOORGANG te laten vinden. Zoals u in de eerder ontvangen stukken heeft kunnen lezen was een speerpunt in de vergadering een aantal wijzigingen in de statuten, het havenreglement en het huishoudelijk reglement. De stemronde hiervoor zal moeten worden uitgesteld tot een volgende ALV.

Ook heeft u kunnen lezen dat we u een tariefsverhoging van het havengeld wilden voorleggen. Wat dit punt betreft vinden we dat we als bestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de financiële gezondheid van de vereniging. Daarom hebben we besloten met ingang van 1 januari 2021 een tariefsverhoging door te voeren van € 1,50 /m2 (zie presentatie op de website)

De komende tijd verwachten we een aantal grote uitgaven (zie presentatie ). Daarnaast hebben we minder inkomsten van passanten gehad, en willen we daar ook minder van afhankelijk zijn. Bovendien kwam uit het adviesrapport van de Commissie 2.0 dat de tarieven omhoog zouden mogen. Wij hopen ook bij dit besluit op uw vertrouwen en steun.

Aanvragen ligplaats


Regelmatig komen er aanvragen binnen voor een vaste ligplaats. Onderwerp van gesprek was deze vergadering de verhouding zeilboten/motorboten/visboten in de haven. Na inventarisatie bleek die verhouding nu 63%/19%/18% te zijn. Besloten is, dat de 18% aan visboten voor onze vereniging het absolute maximum is. Hierbij zal bij nieuwe ligplaatsaanvragen rekening worden gehouden.

Corona


Naast het opnieuw afblazen van de ALV hebben de nieuwe Corona-maatregelen nog andere gevolgen voor onze vereniging de komende tijd.

Allereerst zien we ons genoodzaakt met ingang van 1 oktober a.s. de Klip te sluiten voor de leden. Alleen havenmeester Rinus heeft toegang om passanten van dienst te zijn.

Daarnaast zullen de winterwerkzaamheden er komend seizoen anders uit komen te zien. Met een grote groep mensen bij elkaar komen op de haven is helaas niet verantwoord. Daarom hebben havencommissarissen John en Peter een lijst opgesteld met absoluut noodzakelijk onderhoud, en zullen zij een aantal mensen benaderen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Deze zullen over het seizoen worden verspreid om het aantal mensen op de haven te minimaliseren. Natuurlijk zullen wij voor de winterwerkers wel in gepaste vorm voorzien in wat versnaperingen.

De Klip


Hoewel De Klip de komende tijd helaas zal moeten sluiten, moeten we ook naar de toekomst kijken.

Komende week zal een aantal leden de koppen bij elkaar steken om na te denken over wat zij nu precies verder willen ons clubhuis, en hoe we dat kunnen realiseren. De werkgroep is als eerste gevraagd om het bestuur op korte termijn te adviseren omtrent het beheer van De Klip en het aanstellen van een beheerder.

De werkgroep Klip 2.0 bestaat uit: Jan Mastenbroek, Rony Grooten, Ingrid Hament, Niels Janse en John Meijer.
Jullie worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.