logo nieuwsbrief.001
03-11-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], een paar zaken......

helling buiten gebruik

Vanaf zaterdag 14 november is onze helling voor onbepaalde tijd niet te gebruiken. Zodra de helling weer operationeel is horen jullie dat. Er moeten diverse zaken aan de helling-kar en de rails gedaan worden.

up-date Sloebrug

vanuit een e-mail van de Provincie Zeeland:

Provincie Zeeland is gestart met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te kunnen draaien. Die werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe ankerplaten en een nieuw stuk betonnen fundering . Om dat te kunnen doen, is in de brugkelder een werkomgeving ingericht. Bovendien heeft de Provincie laten onderzoeken of er naast de herstelwerkzaamheden ook andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dat blijkt mogelijk te zijn, met name voor wat betreft de vervanging van de slijtlaag. Door de verschillende werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren hoeft de Sloebrug volgend jaar niet gestremd te worden.Vervangen slijtlaag Sloebrug
De slijtlaag op de Sloebrug is volgens planning volgend jaar toe aan vervanging. Een slijtlaag zorgt voor een veilig oppervlak voor het wegverkeer en voetgangers. Ook worden de vier slagboomkasten op de brug vernieuwd.

Rowij Bouwchemie BV uit Oosterhout start zondag 8 november 22:00 uur met de werkzaamheden voor een duur van maximaal veertien dagen. De Sloebrug is gedurende het aanbrengen van de slijtlaag te gebruiken voor het wegverkeer.
Vrijwel alle dagen blijft één rijstrook in beide richtingen beschikbaar voor het verkeer. Op drie dagen is dit niet mogelijk en is één rijstrook beschikbaar voor verkeer vanuit Souburg/A58. Het verkeer vanuit de richting Vlissingen/Koudekerke wordt op die drie dagen omgeleid via de Keersluisbrug. Tijdens het vervangen van de slijtlaag op het fietspad worden de fietsers uit beide richtingen omgeleid over de Keersluisbrug. Ook dit geldt voor een periode van drie dagen.

Hinder
Het is niet te voorkomen dat tijdens het vervangen van de slijtlaag hinder wordt ondervonden door geluid, trillingen en bereikbaarheid. De aannemer voert het werk in fases uit om overlast tot een minimum te beperken. Het verwijderen van de slijtlaag met breekhamers en straalmachines veroorzaakt geluidsoverlast. Deze werkzaamheden voert de aannemer daarom alleen overdag uit.

De verwachting is nog steeds dat de brug eind december/begin januari weer bediend kan worden voor de scheepvaart. Zodra er meer nieuws is, informeer ik u uiteraard weer.

einde citaat.

Rony Grooten

Er is onlangs een leuk stukje geschreven in Zeilwereld.

Dit is hier te lezen.