logo nieuwsbrief.001
20-11-2020
Beste leden en aanhang, we gaan zoomen......

Zoomen

Onze ALV van 2020 zal, als gevolg van de landelijke en regionale maatregelen, dit jaar niet meer gehouden kunnen worden.
Natuurlijk heeft het bestuur alternatieve opties overwogen. Wij hebben de optie van een digitale ALV (d.m.v. ZOOM, een videoconferentie programma) serieus overwogen. Ook diverse leden gaven deze suggestie aan het bestuur. Het is ons bekend dat dit binnen andere jachthavens ook is gebruikt om hun ALV te houden.

Toch heeft het bestuur gemeend om onze ALV niet d.m.v. videoconferentie te laten plaatsvinden. Wij zijn van mening dat een vergadering via ZOOM niet voor iedereen ‘gesneden koek is’.
Daarnaast zijn wij van mening dat de agenda van onze ALV met belangrijke onderwerpen over tarieven en ligplaatsgelden zich niet leent voor digitale besluitvorming.
Een goede inhoudelijke discussie en interactie tussen (veel) leden en bestuur is met veel deelnemers via ZOOM geen eenvoudige opgave en zal zeker geen recht doen aan ieders mening.

Daarom had het bestuur de keuze gemaakt om medio oktober fysiek uit te wijken naar een grote en veilige vergaderlocatie, t.w. de Lasloods. Zoals bekend is deze optie op dit moment niet toegestaan.

Het bestuur voelt echter toch de noodzaak om leden en aanhang over enkele onderwerpen te informeren.
Daarom heeft het bestuur besloten om een digitale informatieavond te houden d.m.v. ZOOM

en wel op woensdag 16 dec 2020 vanaf 20:00 uur


De conceptagenda voor deze digitale informatieavond via ZOOM is als volgt:
  1. 20:00 uur Welkom en uitleg spelregels
  2. 20:05 uur Algemene mededelingen van het bestuur
  3. 20:15 uur Presentatie en toelichting sanering terrein RWS/Provincie en gevolgen voor onze haven
  4. 20:35 uur Presentatie, toelichting en stand van zaken exploitatie Stadshaven (Dokhaven ; Scheldedok)
  5. 20:55 uur Rondvraag en afsluiting
  6. 21:00 uur Offline
U ontvangt op woensdag 16 december rond 18:00 uur een e-mail met de "link" om de digitale informatie avond te bezoeken.

Wat is Zoom?

Zoom is een Cloud dienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kunt houden. Alsof je met elkaar aan een grote tafel zit, maar dan via het internet.
Hoe werkt Zoom?
Dat is allemaal te lezen in de instructie die op onze website staat, bereikbaar via de onderstaande knop.
Op You Tube zijn na het intikken van " handleiding zoom" veel filmpjes te zien die u wegwijs maken.

een voorbeeld van z'n filmpje

Proef bijeenkomst

Omdat dit voor sommige leden misschien de eerste keer wordt dat er via de computer een bijeenkomst wordt georganiseerd zal er een proef bijeenkomst zijn.
En wel op woensdag avond 9 december vanaf 19:30.
In deze sessie kunnen we een keer proefdraaien en wegwijs worden.

De uitnodiging komt op woensdag 9 december rond 18:00 uur via de e-mail.

Als het niet lukt, of er zijn nog vragen schroom dan niet om een e-mail te sturen.
Misschien kunnen we dan een privé sessie plannen. ( vvwschelde@vvwschelde.nl )