logo nieuwsbrief.001
16-01-2021
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering.

woensdag 3 februari 2021 via Zoom.

Aanvang om 19.30 uur.

Aanleiding:

Op woensdag 6 november 2019 heeft de ALV tijdens een extra ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur aan de leden om:
 1. het bestuur te mandateren voor alle onderhandelingen en formaliteiten welke nodig zijn om te komen tot inschrijving op meervoudig onderhandse aanbesteding voor exploitatie van de “Dokhaven” en
 2. het bestuur te mandateren om de Dokhaven” te exploiteren en
 3. het bestuur op te dragen om dit te doen en of in te richten met minimale financiële risico’s.
Wij zijn als bestuur en als VVW Schelde nu in het stadium beland dat wij een overeenkomst en verbintenis aangaan met de gemeente Vlissingen om voor de komende 10 jaar de ‘Stadshaven Scheldkwartier’ te gaan beheren en exploiteren.
Wij willen jullie deze avond een toelichting geven op het verloop van de onderhandelingen, de inhoud van de overeenkomst inclusief de financiële afspraken en de begroting. Met name de (particuliere) ligplaatsen van de VVE vormen een belangrijk (financieel) onderdeel van de voorliggende overeenkomst.

Agenda .


 1. Opening
 2. Presentatie en toelichting:
  1. verloop onderhandelingen
  2. inrichting Stadshaven Scheldekwartier
  3. passantenhaven & ligplaatsen van de VVE
  4. inhoud overeenkomst
  5. financiële afspraken & begroting
 3. Voorstel aan de ALV is:
  1. in te stemmen met het tekenen van 2 overeenkomsten (zie toelichting) met logischerwijs de daaruit voortvloeiende verplichtingen en rechten.
  2. stemmen over bovengenoemd voorstel (dit gaat via Zoom)
 4. Rondvraag en sluiting


Natuurlijk willen we de leden die na het lezen van de toelichting nog met vragen zitten de gelegenheid geven deze voor de ALV beantwoord te zien.