logo nieuwsbrief.001
28-01-2021
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], as woensdagavond vindt er een ALV plaats. Hierin vraagt uw bestuur om in te stemmen met het voornemen om de exploitatie van de Stadshaven Scheldekwartier te gaan uitvoeren. Via de onderstaande knop komt u op de pagina op de web-site waar e.e.a. wordt toegelicht. Ook is daar het verslag van de Bijzondere Ledenvergadering van 06 november 2019 te lezen.

Op woensdag middag voor 18:00 uur ontvangt u een e-mail met de "link" om deel te nemen aan de Zoom bijeenkomst

Stemmen via Zoom

Op de ALV die woensdagavond plaats vindt zal worden gevraagd of u voor of tegen het voornemen van uw bestuur bent. Dit gaat via Zoom er zal op uw scherm een vraag verschijnen met de keus uit twee antwoorden; voor of tegen. Direct is zien hoeveel deelnemers er gestemd hebben en de uitslag wordt ook gelijk gedeeld.

Het stemmen zal twee keer gebeuren. De eerste keer kunnen de deelnemende leden voor zich zelf stemmen. De tweede ronde is voor de leden die aan een deelnemend lid een volmacht hebben gegeven.

Beide uitslagen worden bij elkaar opgeteld en vormen de eind uitslag.

stemmen via volmacht

Als u niet deel kunt nemen aan de Zoom bijeenkomst kunt u dmv een volmacht uw stem uitbrengen.

Leden die hier gebruik van willen maken moeten dit voor 18:00 uur op 3 februari per mail bij het bestuur melden.
In de mail moet staan: uw naam en de naam van diegene die namens u via de volmacht de stem uit zal brengen.

Wat is Zoom?

Zoom is een Cloud dienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kunt houden. Alsof je met elkaar aan een grote tafel zit, maar dan via het internet.
Hoe werkt Zoom?
Dat is allemaal te lezen in de instructie die op onze website staat, bereikbaar via de onderstaande knop.

Op You Tube zijn na het intikken van " handleiding zoom" veel filmpjes te zien die u wegwijs maken.

een voorbeeld van z'n filmpje

Extra ALV

woensdag 3 februari 2021 via Zoom.

Aanvang om 19.30 uur.

(zoom is actief vanaf 19:00 uur)

Aanleiding:

Op woensdag 6 november 2019 heeft de ALV tijdens een extra ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur aan de leden om:
 1. het bestuur te mandateren voor alle onderhandelingen en formaliteiten welke nodig zijn om te komen tot inschrijving op meervoudig onderhandse aanbesteding voor exploitatie van de “Dokhaven” en
 2. het bestuur te mandateren om de Dokhaven” te exploiteren en
 3. het bestuur op te dragen om dit te doen en of in te richten met minimale financiële risico’s.
Wij zijn als bestuur en als VVW Schelde nu in het stadium beland dat wij een overeenkomst en verbintenis aangaan met de gemeente Vlissingen om voor de komende 10 jaar de ‘Stadshaven Scheldkwartier’ te gaan beheren en exploiteren.
Wij willen jullie deze avond een toelichting geven op het verloop van de onderhandelingen, de inhoud van de overeenkomst inclusief de financiële afspraken en de begroting. Met name de (particuliere) ligplaatsen van de VVE vormen een belangrijk (financieel) onderdeel van de voorliggende overeenkomst.

Agenda .


 1. Opening
 2. Verslag vd buitengewone ALV dd 06-11-2019
 3. Presentatie en toelichting:
  1. verloop onderhandelingen
  2. inrichting Stadshaven Scheldekwartier
  3. passantenhaven & ligplaatsen van de VVE
  4. inhoud overeenkomst
  5. financiële afspraken & begroting
 4. Voorstel aan de ALV is:
  1. in te stemmen met het tekenen van 2 overeenkomsten (zie toelichting) met logischerwijs de daaruit voortvloeiende verplichtingen en rechten.
  2. stemmen over bovengenoemd voorstel (dit gaat via Zoom)
 5. Rondvraag en sluiting