bedieningstijden bruggen in het kanaal

Per 1 april 2018

Alle bruggen over het kanaal en de sluizen van Veere voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. 

Bedieningstijden

De bruggen worden bediend op: maandag tot en met zondag (het hele jaar) van 0.00 uur tot 24.00 uur. Hierbij geldt dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen eerste prioriteit heeft.

Bloktijden

Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer. Bloktijden zijn bedoeld voor het halen van de trein, passage bussen en het verwerken van het spits (auto)-verkeer.

Blauwe Golf

De Blauwe Golf is voor de recreatievaart en is gedurende het hele jaar van toepassing.

Bloktijdentabel

 

Brug gesloten voor beroepsvaart + recreatievaart

Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen aanbod van beroepsvaart

Keersluisbrug Vlissingen

Elk uur: van .22 tot .42 en van .52 tot .12

Open: .12 tot .22

Open: .42 tot .52 

De Blauwe Golf richting Middelburg start om: 06:42, 08:42, 10:42, 12:42, 14:42, 16:42, 18:42 en 20:42.

* Bij een aanbod van meer dan 10 jachten richting Middelburg mag men hiervan afwijken volgens de tijden uit de linkse kolom die gelden voor de beroepsvaart.

Sloebrug Vlissingen

Elk uur: van .32 tot .48

Open: .51 tot .59

Van .02 tot .18

Open: .21 tot .29 

 

Draaibrug Souburg

Elk uur: van .18 tot .33

              Van .48 tot .03 

Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug passeert.

Schroebrug Middelburg

Op werkdagen:

Van 7.27 tot 8.47

Elk uur: van .27 tot .47

Open: .17 tot .27

Van .57 tot .17

Open: .47 tot .57

 

Stationsbrug Middelburg

Op werkdagen open tussen 06:00 en 08:37 om: 

06:07, 06:27, 07:07 en 07:27

Van 7.37 tot 8.37 spitssluiting

daarna: van .22 tot .36 

Open: .37 tot .46

Van .52 tot .06

Open: .07 tot .16  

De Blauwe Golf richting Vlissingen start om: 06:27, 08:37, 10:37, 12:37, 14:37, 16:37, 18:37 en 20:37.

Arnebruggen

Passage lijnbussen:

07.40

08.03

08.47

14.36

14.41

14.48

15.36

16.36

17.36

Zeelandbrug:

Op werkdagen tussen 5.30 en 23.00 gelden de volgende bloktijden:

Van 5.55 tot 6.08

Van 6.22 tot 6.38

Van 6.52 tot 7.08

Van 7.22 tot 8.25 (werkdagen)

Van 9.36 tot 9.52

Van 16.35 tot 17.25 (werkdagen)

Daarna elk uur:

Van .05 tot .25 Open: .25 tot .35

Van .35 tot .55 Open: .55 tot .05

 

Mits de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart geopend. Verder kunnen brugwachters van de vastgestelde bloktijden en spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer.