Stadshaven Scheldekwartier na 9 augustus te boeken.

Vanaf nu is het mogelijk om een tijdelijke ligplaats ( na 9 augustus ‘21)als passant te reserveren in de nieuwe Stadshaven Scheldekwartier in het centrum van Vlissingen

Een ligplaats boeken:

U kunt on-line een ligplaats reserveren / boeken, dit kan aan onze passanten steiger of in een beschikbare box.

Als er bij aankomst een geschiktere plaats is, zal deze u door de havenmeester worden toegewezen.