Zomer Avond Zeilen 2024

Eindstand ZAZ 2024:

Ook dit jaar willen we weer gaan zeilen op woensdagavond.

Vorig jaar waren de weergoden ons welgezind en hebben we vele woensdagavonden prachtige zeiltochten gemaakt.
Sechts een enkele keer liet de wind ons op het laatst in de steek.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te doen hebben we de tijd van het palaver bijgesteld.
Dit jaar is het palaver om 18.00.
Direct daarna gaan we naar de sluis om te gaan zeilen.
Er zijn 5 woensdagavonden gepland.

Tevens willen we ook nog twee keer op zaterdag gaan zeilen.
Het zeilen op zaterdag wordt opgeknipt in twee manches,
zodat we voor elke zaterdag twee resultaten hebben.
De beste 4 resultaten tellen mee,
zodat degene die alleen op zaterdag varen ook volop kans hebben de felbegeerde “Schelde wissel Bokaal” te bemachtigen.
Overigens heeft Danny Besse vorig jaar bewezen dat je niet eens het minimale aantal keren hoeft me te varen om te winnen,
Op 1 juni willen we op tijd starten in verband met het tij
en ook om op tijd terug te zijn voor de feestelijke viering van het 90 jarig bestaan van onze vereniging.

Data 2024:
15 mei  palaver 18.00 Start 19.00
22 mei  palaver 18.00 Start 19.00
29 mei  palaver 18.00 Start 19.00
1   juni  palaver 08.30 Start 09.30
5   juni  palaver 18.00 Start 19.00
12  juni palaver 18.00 Start 19.00
15 juni  palaver 09.00 Start 10.00

Te varen baan:
De te varen baan wordt tijdens het palaver bekend gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met windrichting, windkracht, stroom en de dan geldende nautische bijzonderheden.

Oostenrijkse puntentelling:

De uitslag voor de overall prijs van de zaterdagserie wordt berekend aan de hand van de Oostenrijkse puntentelling (Zie Reglementen voor de Puntentelling bij Wedstrijden, Internationaal Zeilwedstrijdreglement 1993-1996). Bij dit puntensysteem worden geen strafpunten toegekend, maar overwinningspunten. Het aantal punten dat per wedstrijd is te winnen hangt af van het aantal gestarte boten. Bij meerdere wedstrijden op een dag wordt naar de eindscore van die dag gekeken.

Deelnemers die reglementair zijn gestart maar niet zijn gefinisht krijgen 101 punten.

Het aantal punten van de reglementair gefinishte deelnemers wordt berekend volgens de volgende formule: 101 + 1000 log (Aantal deelnemers) – 1000 log (Klassering).

Schema Oostenrijkse punten telling: