Presentatie liggeld aanpassing:

Onderstaand is een filmpje te zien van de presentatie die ik zou geven op de ledenvergadering in maart 2020 (voor de corona) In rood heb ik enkele opmerkingen en toelichting geschreven.

Toelichting op de jaarcijfers:

Onderstaand is de toelichting te lezen die onze financiël adviseur heeft opgesteld naar aanleiding van de jaarcijfers 2019.

Verslag kascommissie:

Geacht bestuur,

Nu de ALV om verstandige redenen geen doorgang kon vinden wil de kascie dit electronische middel aangrijpen om haar bevindingen aan het bestuur en de leden mede te delen.


De commissie heeft, na, volgens de penningmeester, ongebruikelijk diepgaand onderzoek mogen constateren dat de boeken geheel in orde waren en de bedragen vierkant sloten.

Het, toenemend, gebruik van electronische rekeningen zorgde even voor wat oponthoud, dat werd echter snel rechtgezet.

De commissie beveelt de leden aan de stukken goed te keuren en het bestuur, onder het uiten van applaus of woorden van lof, te dechargeren voor het door haar gevoerde beleid.

Het bestuur kan de leden uitnodigen om hun vragen via mail of whatsap te uiten.


De kas commissie

 Roland de Hullu, Bert Beerman