Najaarswerk 2020                         VVW Schelde opgesteld okt. 2020


WERKZAAMHEDEN 2020-21ACTIEPLANNING
A.Algemeen

We leven momenteel in een tijd dat besmetting met het Corona virus een reel risico is en dat geadviseerd wordt niet met grote groepen bijeen te komen en afstand te bewaren. Bovendien het advies zoveel als mogelijk thuis te werken. Vandaar dat wij als bestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen en het winteronderhoud tot een minimum willen beperken.  Concreet houdt dat in dat wij aanstaande winterperiode alleen onderstaande noodzakelijke werkzaamheden willen uitvoeren. En dan met zo weinig mogelijk personen tegelijkertijd bijeen. Hierbij denken aan max. 8 personen op één dag. (Bij slecht weer zoeken we namelijk allemaal het clubgebouw op!)
Voorafgaand aan de werkzaamheden moet één an ander met de betrokkenen goed worden doorgenomen met John Meijer en/of Peter de Visser. Na die instructie kan er per groepje of individueel, een zaterdag of doordeweekse dag afgesproken worden. Het is zaak toegangssleutels, materialen etc. goed vooraf af te spreken. Met de werkzaamheden willen we gaan starten op zaterdag 17 oktober.
Achter een aantal van de onderstaande werkzaamheden hebben wij als voorstel/verzoek al wat namen gezet waarvan wij weten dat het voor hen een terugkomend iets is (vaste ploeg). Uiteraard is het een voorstel en zien wij de reactie of aanmeldingen graag tegemoet.
Bijkomend feit is dat niet door iedereen dit jaar aan de “werkverplichting” in het kader van de zelfwerkzaamheid kan worden  voldaan, het zij zo en laten dat nu maar even los.
Mogelijk hebben we in het vroege voorjaar nog wat werkzaamheden te verrichtten als het plaatsen van de kunststof damwand ter plaatste van het talud richting Rijkswaterstaat doorgaat. We zullen dan een beroep op u gaan doen.
B.Steigers algemeen:

Drukverhoger op waterleiding monteren Slechte steigerplanken vervangen en kantlatten vastzetten Anti alg behandeling steigers (ipv Kacher) Inspectie werking rvs water- en elektramodules, zitten ze vast, draaien deksels, zitten modules vast, geen lekkages? Inspectie bolders + kikkers (met name bevestiging aan steigers) Vert. stalen geleiding balken tegen stalen damwand goed conserveren. (kanaalsteiger)
Nico Weezpoel Peter de Visser + ? Klem van Duijn John Meijer
John Meijer
Jan van Straten?

 C.  

Jaarlijkse veiligheidsinspectie:
Heibok inclusief toebehoren        Mastenkraan                                Botenlift inclusief toebehoren       Hellinglier en hellingwagen          Calamiteiten kist controleren, slot en inhoud        Verbandtrommels controleren en aanvullen         Brandblussers keuren                                  Reddingboeien + omkasting                                 AED inspecteren (extern)                                    

Jan de Feijter + Danny Besse ,, ,, Chris Jiskoot Chris Jiskoot Albert Dijkstra? Chris Jiskoot Albert Dijkstra?
 D.Mastenkraan/hijsbalk: Bewegende delen gangbaar maken en smeren Ontroesten en conserveren scharnierpunt mastenkraan
Jan+Danny          Jan van Straten?
 E.      Hellingwagen: Wiellagers en kabelschijf smeren De- en monteren, stralen en verzinken zijstukken hellingwagen

Jan+Danny Hans Witte + ?


 F.Hellinglier/omkasting : Roestplekken behandelen en schilderen (groen)


Jaimy Labudzik?
 G.Helling: Bezinkput boven schoonmaken. Vaste stoffen afvoeren via container  Dompelpomp schoonmaken en qua elektra controleren Hellingbaan onder water inspecteren en schoonmaken, grindbed waar nodig aanvullen en afvlakken Koppelingen in rails controleren en waar nodig herstellen Instructiebord nog ophangen

Pieter Keus+?
     André Ruissen ? André Ruissen Dik Leer
 H.  Loods, oude havenkantoor, clubgebouw en lashok: “Uitmesten” oude havenkantoor, idem magazijn Zonnecellen afwassen (rolsteiger). Dakgoten schoonmaken (rolsteiger). Dakgoten inspecteren op lekkages Cilinderslot aanbrengen op meterkastdeur in clubhuis Oude rookoven (Maarten Messing) afvoeren, idem onderliggende betontegels weghalen Tl-lamp boven werkbank in loods is defect Oude uit de grond komende tyleen waterleiding van caravan afdoppen Stalen hekje naar vroegere caravan schilderen Stalen hekwerk tussen clubhuis en helling nog aflakken Houten geveldelen (kopgevel) van oude havenkantoor vastzetten + hoekstuk

Rob Besse? ? ?             ? Bram de wijze? ?
Elektraploeg Jan Bartels?
Jaimy Labudzik? Bram de wijze?
I.  Speeltuin en vlaggenmast: Loszittende houten delen hekwerk vastzetten  Jaarlijkse inspectie en onderhoud speeltoestellen. (vlgs lijst   John van Damme) Houtsnippers onder schommels aanvullen

Bram de Wijze? ?
Giovanni Sala + Jaap Schot?
J.  Berging bijbootjes op talud + optimistenrek bij plateau: Nokprofiel van dakje optimistenrek vernieuwen

?
K.   Dieseltank en dieselpomp:

Onderdelen schoonmaken en invetten tegen corrosie Lekbak schoonmaken
Dik Leer? Dik Leer?

.
L.   Fietsenberging:

Ongelijk liggende tegelbestrating (plaatselijk) opnieuw aanbrengen
Hans Witte?
M.   Groenvoorziening:

Jaarlijks snoeien van hagen, bomen en struiken, speciaal aandacht voor groen bij schuifpoort. (schuifpoort moet vrij kunnen schuiven) Onkruid tegenaan schuttting richting Smoske verwijderen Snoeien en opruimen groen achter clubgebouw en mastenberging op talud Talud en borders onkruidvrij maken Onkruid parkeerterrein, terrassen enz. verwijderen Opschot van bomen bij bijboten berging op het talud bestrijden
Snoeiploeg

Snoeiploeg Snoeiploeg
Snoeiploeg Snoeiploeg Snoeiploeg

N.   Parkeerterrein:

Aanwijsborden reinigen  Groene aanslag en vervuiling slagboom, milieu container en borden verwijderen/schoonmaken
? ?

    
O.   Club-,keuken- en toiletgebouw:

Dakgoten schoonmaken en inspecteren Trespa boeiborden, groene aanslag verwijderen Dak en zonnepanelen reinigen (rolsteiger) Afzuiging op het dak schoonmaken

Jan Bartels? ? ? ?
P.   Dames douches/wasserette:

Ontkalken douchekoppen en kranen Spoelmechanisme toiletten schoonmaken en controleren/repareren Nieuwe ledarmaturen monteren Schoonmaken en kitten+witten plafonds Muntproever op “losse wasmachine”Nico Weesenpoel?
Elektraploeg ? ElektraploegQ.   Heren douches:

Ontkalken douchekoppen en kranen Spoelmechanisme toiletten schoonmaken en controleren/repareren Nieuwe ledarmaturen monteren Schoonmaken en kitten+witten plafonds
Nico Weesenpoel
Elektraploeg ?
R.   Buiten urinoirs:

Urinoirs winterklaar maken Defecte kraan meest rechtse urinoir op werking controleren Toegangsdeur hangt doorNico Weesenpoel Bram de Wijze?


S.   Terras:

Terrasmeubilair opbergen in heren douche/toilet fietsenberging
?
T.   Elektriciteitsvoorzieningen:

Buitenverlichting controleren Elektrisch gereedschap en werktuigen keuren, stickeren en certificaten uitwisselen (extern) Opmerkingen uit keuringsrapportage Istemewa uitvoeren
Elektraploeg Idem
Idem
U.   Drijvend materiaal:

Heibok, laatste schilderwerk nog uitvoerenJan van Straten?

  V.Milieustation: Pomp bilgewater sewage pomp op goede werking controleren. Milieustation  winterklaar maken Pomp vuilwatertanks op goede werking controleren en winterklaar maken Inspecteren van olie afscheiders van het milieustation achter het clubgebouw Monstername put / terugslagklep achter clubgebouw inspecteren en eventueel reinigen Beide milieustations voorzien van nieuwe stickers met bedieningsinstructie


Fred Sluijs
Fred Sluijs
Fred Sluijs
Fred Sluijs
John Meijer