aanpak bodem vervuiling terrein RWS

plaatsen kunststof damwand

Al enkele jaren is de plaatsing van de kunststof damwand bij de “buren” (Prins Hendrikweg 3) een agendapunt binnen onze vereniging.

stukje geschiedenis

De brand bij Nedpam in 1924 (petroleum en asfalt maatschappij) betrof de installaties op de gehele landtong. De landtong was omdijkt. Na de brand is de gehele landtong tussen de dijken met zand opgevuld en zo is de vervuiling destijds al afgedekt. Pas jaren later is onze jachthaven gegraven waardoor de integriteit van de opgesloten vervuiling werd verstoord. Zoiets kon blijkbaar in die jaren. Is nu ondenkbaar.

bewegende beelden van de brand (haverwege het filmpje):

De aanwezige verontreiniging is bij ons ook altijd al zichtbaar ter plaatse van de taluds. Zeker als het waterpeil in de winter verlaagd wordt het kanaal door Walcheren en de binnenhaven is het zichtbaar en ook stinkt het. Degenen van ons die al jaren lid zijn weten niet anders dan dat het er is.

wat gaan ze er aan doen

Omdat de milieunormen steeds strenger worden en we met z’n allen ook steeds kritischer zijn geworden, is het plan de aanwezige bodemverontreiniging  te isoleren. Dus op te sluiten en zo te voorkomen dat het blijft uitvloeien en de verontreiniging zich blijft verspreiden. Het naastgelegen kavel is deels eigendom van de Provincie en deels van Rijkswaterstaat. De taluds en het water zijn eigendom van de Gemeente, wij zijn slechts de gebruiker van het gedeelte van de Gemeente.

Al enige tijd zijn alle partijen in overleg met elkaar over de voorgenomen plannen om uiteindelijk over te kunnen gaan tot realisatie daarvan. Van der Straaten uit Hansweert is de aannemer die het werk uit zal gaan voeren in opdracht van Rijkswaterstaat.

Omdat onze vaste steigers al redelijk oud aan het worden zijn en steeds meer onderhoud gaan vragen, hebben wij geprobeerd de opdrachtgever zover te krijgen om een damwand meer richting het water te plaatsen en een verharde kade aan te leggen. Deze kade zou dan onze steigers kunnen vervangen. Helaas, dit heeft dusdanig financiële gevolgen dat dat niet te realiseren bleek………

uitvoering

Onderstaand een overzichtsfoto met daarop de lijn waar de nieuwe kuststof damwand geplaats gaat worden. De blauw/groene lijn geeft aan welke boten er gedurende een aantal weken tijdelijk weg moeten i.v.m. de veiligheid van de uit te voeren werkzaamheden.

Bijgaand ook een tweetal foto’s met daarop een doorsnede van waar de kunststof damwand komt. De bovenzijde van de damwand/deksloof is gelijk aan die van de andere zijde van onze haven, ongeveer gelijk met de bovenzijde van de vaste steiger.

Het is voor de werkzaamheden nodig dat alle struiken die op de taluds staan verwijderd worden. Dat doet uiteraard de opdrachtgever. De afspraak is dat zij herplant verplichting hebben. Wij moeten daartoe een plan indienen hoe wij het aangeplant willen hebben. 

Ook zal men ons havenkantoor tijdelijk weg hijsen en weer terug plaatsen. De loopbruggetjes van onze steiger naar de oevers worden door hen aangepast. Ook zal men de ondersteuningsbalken onder de steigers (westzijde) aanpassen en laten dragen aan de nieuwe kunststof damwand.

planning

  • Tot en met de eerste week van december lopen de vergunningprocedures nog
  • Medio december gaat de aannemer voorbereidende werkzaamheden doen zoals;

Plaatsen bouwketen op terrein Rijkswaterstaat, verwijderen struiken en beplanting op de taluds, demonteren loopbruggen tussen steigers en oevers, opbreken verharding oever westzijde, havenkantoor verplaatsen, tijdelijke ondersteuning liggers steiger westzijde etc. Het loskoppelen en maken van tijdelijke voorzieningen t.a.v. elektra en waterleiding op de steiger is een gezamenlijke  actie van de aannemer en wij.

  • In de kerstperiode hebben wij de gelegenheid de betreffende boten elders af te meren
  • Begin januari start intrillen damwand etc. gedurende ca. 6 weken incl. afwerkingen.
  • Normaliter is alles dus ruimschoots gereed voor het nieuwe vaarseizoen