Voor de exploitatie van ons clubhuis ‘de Klip’ (restaurant en bar) en het beheer van de jachthaven(s) is VVW Schelde te Vlissingen op zoek naar een 

pachter/ beheerder of beheerdersechtpaar.

VVW Schelde/Jachthaven Schelde is een vereniging van ruim 160 leden met 84 vaste ligplaatsen, clubhuis en evenementen voor leden. Door zelfwerkzaamheid van de leden wordt invulling gegeven aan de vereniging.  Naast de vaste ligplaatsen beschikt de vereniging beschikt over twee lange passantensteigers voor het accommoderen van passanten. Daarnaast wordt op korte termijn een uitbreiding met 32 passantenplaatsen en het beheer over ruim 50 vaste ligplaatsen voorzien.

Het clubgebouw beschikt over een uitgebreide toiletgroep, ruime professionele keuken, bar en eetgelegenheid met 40 zitplaatsen en 30 terrasplaatsen. De haven beschikt over een eigen helling, dieselpomp, werkplaats, speeltuintje en beperkte eigen parkeergelegenheid.

Wij zoeken iemand met affiniteit tot de watersport die met als basis het clubhuis de leden en passanten als ondernemer van een drankje en/of goede maaltijd voorziet en die daarnaast in opdracht van de vereniging het beheer over de haven(s) en de inrichting verzorgt.

Hierbij hoort ook het ontvangen van gasten, toewijzen van ligplaatsen en innen van de havengelden.

Eisen:

-relevante ervaring in de horeca is een must

-uiteraard in het bezit van alle benodigde horecadiploma’s en vergunningen

-kennis van ondernemen: de exploitatie van het clubhuis kan op basis van een pachtconstructie en voor eigen rekening en risico worden geëxploiteerd

-ondernemend, klantvriendelijk en initiatiefvol

Taken:

-zelfstandig exploiteren van het clubhuis

-schoonhouden clubhuis met gebouwen en terrassen

-ontvangen en begeleiden van gasten

-innen van havengelden en voeren van een havenadministratie

-zo nodig kleine onderhoudswerkzaamheden op de haven

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd stuur dan een e-mail naar: info@vvwschelde.nl Of neem telefonisch contact op met Dick Altena, 06-54713500