Brand aan boord / overleef schipbreuk

aanmelding veiligheids training

Ik geef mij op voor
Deelname is geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de vvw Schelde, de organisatoren van vvw Schelde of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk stellen. Deelnemers hebben kennis genomen van de Privacy Policy van de vvw Schelde, zoals gepubliceerd is op de web-site van de vvw Schelde.