Algemene voorwaarden voor het gebruik van WiFi bij VVW Schelde.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet door VVW Schelde. Door gebruik te maken van deze dienst aanvaardt u (de gast) deze voorwaarden en verbindt u er zich toe deze voorwaarden na te leven. Deze voorwaarden zijn vermeld op onze website vvwschelde.nl en hangen afgedrukt in het haven-kantoor.

 

De overeenkomst die de gast aangaat met VVW Schelde is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen, anders dan beperkingen die de achterliggende internet service provider oplegt. VVW Schelde kan geen garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. Deze zal doorgaans worden afgestemd op het aantal gasten, zodat een ieder normaal gebruik kan maken van internettoepassingen als e-mail (webmail) en het bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen (zoals video en spraak) niet of niet optimaal werken. VVW Schelde kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt, dan de gemiddelde gebruiker.

 

Gebruiksvoorwaarden

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Als gebruiker van WiFi VVW Schelde verbindt u zich aan de volgende voorwaarden:

 

  • het is niet toegestaan e-mail te versturen voor commerciële doeleinden, zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak “spam” genoemd;
  • het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande punt, e-mail te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent.
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;
  • het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers te faciliteren of gebruiken.

VVW Schelde houdt het recht om door deze of andere reden, de overeenkomst met u te verbreken.

De gast die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor VVW Schelde voortvloeiende schade.

 

Privacy

VVW Schelde respecteert uw privacy. VVW Schelde bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de dienst, en waartoe VVW Schelde eventueel wettelijk verplicht is.

 

Aansprakelijkheid

De Gast verklaart VVW Schelde niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gast, en verplicht zich VVW Schelde direct op de hoogte te stellen als de gast enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de gast op het internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van het gebruik.

VVW Schelde neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de gast op een server of internet. De gast is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van de wet.

De gast verklaart VVW Schelde nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. VVW Schelde verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

VVW Schelde is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de gast, door handelingen van andere klanten of internetgebruikers.

 

Aanpassingen

VVW Schelde houdt het recht om de dienst aan te passen en te optimaliseren. Dit kan invloed hebben op de toegang, snelheid en beschikbaarheid van het netwerk.

VVW Schelde houdt zich het recht om deze voorwaarden aan te passen.

 

Vlissingen, 1 april 2017