70 jaar getrouwd

Zondag 10 April 2016 werd het erelid van onze verereniging Adrie Leer, samen met zijn vrouw Annie in de bloemetjes gezet.

Reden?

Ze vierden hun 70 jarig huwelijks feest samen met een groot aantal leden van onze vereniging.
Adrie, die 57 jaar lang, als lid,bestuurslid, regelaar en harde werker mee heeft geholpen om onze club te laten groeien en bloeien, wilde het 70 jarig huwelijks feest niet zo maar aan de club voorbij laten gaan. Dat gebaar konden heel veel leden zeer waarderen, gezien de grote opkomst.

Siewert onze  voorzitter memoreerde tijdens zijn toespraakje, aan het vele werk dat Adrie  56 jaar lang (waarvan 23 jaar als bestuurslid), verricht heeft voor de club.
Bij het afbreken van de oude steigers i.v.m. het vernieuwen van de damwand, is zelfs nog een stuk hout  gevonden met daarop de initialen A.L. '59!!!!
Daarmee zette Adrie zijn stempel op het werk, de aanleg van steigers in de haven.
Die steigers  bestonden overigens uit sloophout, afkomstig van de bestrating van de oude brug in Terneuzen.

Dat memorabele stukje hout kreeg Adrie Zondag officieel aangeboden door onze voorzitter.

We hadden geen mooier cadeau kunnen krijgen, vond Adrie.

Echtgenote Annie kreeg een vetleren medaille omgehangen, als dank voor de vele opofferingen die zij zich, al die jaren,  heeft moeten getroosten  omdat haar man zich door zijn hobby, het tot 3 keer toe ver- en nieuw bouwen van een eigen zeilboot en het vele, vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht, bijna nooit meer thuis was.

Maar ze hebben het gered.
70 Jaar lang lief en leed gedeeld en er dan nog zo stralend uitzien....
Daar zouden heel veel leden van onze club graag voor tekenen.
NvZ