Kerst 2018

Beste leden en familie,

Het jaar 2018 is weer bijna voorbij. En – voor zover ik dat kan overzien – ook een mooi vaarjaar als het om het mooie weer gaat. Zo vlak voor de Kerstdagen wil ik graag even kort terugkijken op het afgelopen jaar.  Een jaar waarin weer veel werk is verzet op onze haven in goede staat te houden of zelfs te verbeteren. Onze heibok heeft zijn waarde weer bewezen, om enkele boxen te verruimen voor een betere ruimteverdeling. De beveiliging van onze haven en onze eigendommen door middel van camera’s is dit najaar gereed gekomen tijdens het najaarswerk. Afijn, te veel om hier allemaal op te noemen. Dank aan iedereen die hier op enige wijze aan heeft bijgedragen.

Het jeugdzeilen kon in 2018 weer doorgang vinden. Hierbij wil ik graag aan alle leden en familie verzoeken om ambassadeur voor ons jeugdzeilen te willen zijn, om het jeugdzeilen onder de aandacht te (blijven) brengen binnen jullie familie / kennissenkring, zodat we ook in 2019 weer twee mooi gevulde jeugdzeil-klasjes hebben! 

Jeugdzeilcommissie bedankt!

In 2018 mocht onze haven voor de 2e keer de “Blauwe Vlag” in ontvangst nemen. Dit is niet vanzelfsprekend zo hebben wij inmiddels ervaren. Tijdens de inspectie deze zomer door een “ Blauwe Vlag” inspecteur waren er enkele aandachtspunten om aan te werken. Zo was er kritiek op toch wat zwerfvuil in onze haven ( niet door ons zelf veroorzaakt ) terwijl de “ Blauwe Vlag “ eist dat het oppervlaktewater altijd schoon moet zijn.  Dus zie je zwerfvuil in de haven….. Niet voorbijlopen maar uit het water (laten) halen! 

We mogen ook terugkijken op diverse (jaarlijks terugkerende) evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie, de verjaardag van onze vereniging, evenementen in ons clubhuis georganiseerd door de WK, de Zeeuwse Duotocht en nog veel meer. Terug op de agenda afgelopen voorjaar stond het zomeravondzeilen! Een geweldig succes. De zogenaamde derde helft na afloop in het clubhuis of op het terras waren gezellig met de klassieke sterke wedstrijdverhalen van die avond.

Ik hoop op een mooi vervolg in het voorjaar van 2019 met nog meer deelnemers! Deelnemers en organisatie bedankt!

Tijdens de ALV in 2018 is er door het bestuur, in samenspraak met de leden, een commissie ingesteld wat we intussen Schelde 2.0 zijn gaan noemen. Deze commissie heeft niet stilgezeten kan ik jullie vertellen. Recentelijk mocht het bestuur kennis nemen van de resultaten tot nu toe. Ik noem dit gemakshalve maar even de tussenstand. Het bestuur is onder de indruk van deze tussenstand. In het nieuwe jaar ( vóór de ALV ) worden jullie verder geïnformeerd door deze commissie.

Voor nu: commissie, hartelijk dank voor jullie inspanningen en werkzaamheden tot nu toe!

Het niet verlengen en daarmee het stoppen van de samenwerking met Joke en Meindert als beheerders is voor alle (direct) betrokkenen met de nodige emoties verlopen. Intussen is het bestuur in gesprek met nieuwe kandidaten voor het beheer op onze haven.  Ik heb begrepen dat Meindert en Joke weer een nieuwe uitdaging hebben gevonden. 

Joke en Meindert bedankt voor de jaren dat jullie bij ons waren!

 

Het kan bijna niet anders dan:…. dat er voor iedereen ook afgelopen jaar op persoonlijk vlak heugelijke en verdrietige gebeurtenissen zijn gepasseerd. 

De Kerstdagen zijn dan toch een mooi moment voor enkele overdenkingen en herinneringen.

Ik wens u, mede namens ons bestuur, uw familie en de mensen die u dierbaar zijn sfeervolle feestdagen een veilige jaarwisseling en alvast een voorspoedig en vooral gezond 2019.

Daarnaast wens ik u uiteraard, waar mogelijk, een mooi nieuw vaarjaar toe.

Ik ontmoet u graag op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2018 in ons clubhuis!

Met hartelijke groet,

Sal Cracau
Voorzitter VVW Schelde
06-27063950