Algemene Leden Vergadering d.d. 14 maart 2018

 

De jaarlijkse leden vergadering is weer gehouden. Dit jaar was er grote belangstelling en het clubhuis was goed gevuld, ondanks dat er meer dan 18 afmeldingen waren. De agenda punten zullen daar wel de oorzaak van zijn geweest.  De meer dan 50 aanwezige leden stemden in met de voorstellen van het bestuur. Een klein aantal (5) leden waren tegen het voorstel om de contributie en het liggeld te verhogen.

LUISTEREN

De aanwezige leden volgden met grote aandacht de presentatie's van de voorzitter,  havencommissaris en de penningmeester. Er was een goede discussie over de voorstellen die werden gedaan.

BESLUITEN

  • contributie wordt per 01-01-2019  € 65,00 per jaar
  • liggeld wordt per 01-01-2019 € 8,20/m2 boxmaat
  • elektriciteit wordt tussen 1 mei en 1 september vrij voor leden en passanten
  • er komt een commissie voor de update naar vvw Schelde 2.0

COMMISSIE

Om onze club toekomst bestendig te maken, zodat we eventuele terugval van inkomsten van de passanten kunnen opvangen, is het van belang dat de huidige regelingen en gewoonten tegen het licht te houden. Dit zal een grote invloed hebben op de cultuur van onze club. Tevens verdient de update  een breed draagvlak onder de leden. Daarom heeft de ledenvergadering een commissie ingesteld om samen met het bestuur tot een voorstel te komen. Dit  zal op een  komende ledenvergadering een belangrijk agenda punt zijn.

FUNKTIE'S

Co de Lange draagt het havenmeesterschap over aan Rinus de Nooijer dmv de overdracht van de sleutels.

Willem van Ouwerkerk wordt bedankt voor de inzet in o.a de Duotocht-commissie 

foto's: Kees de Grave,  tekst: Dick Altena