bericht 4

01-02-2019

Beste medeclubleden,

Volgende week (woensdag 6 februari 19.00 u inloop) hebben we onze 

informatie-/dialoogavond. Op dit moment hebben zich buiten de commissie 57 mensen opgegeven, daar is de adviescommissie heel blij mee.

Zo te horen en te lezen wordt er op diverse plekken al veel over de avond nagedacht, dit betekent dat het leeft en dat lijkt ons prima.

Uit reacties blijkt dat er toch wat onduidelijkheden en/of misverstanden zijn over het werk van de commissie VVW Schelde 2.0 en de bijbehorende tussenrapportage. Wij hopen met deze nieuwsbrief alvast vooraf mogelijke onduidelijkheid weg te nemen.

Het gaat best goed met onze vereniging ook in financieel opzicht. Het is echter goed te onderzoeken of het in de veranderende wereld mogelijk toekomst bestendiger kan.

In de toekomst kijken en daarop anticiperen is best moeilijk en bovendien een hele klus. 

Een commissie kan daarbij helpen en daarom is een adviescommissie in het leven geroepen die geheel zelfstandig met aanbevelingen voor het bestuur komt. Ook bij andere watersportverenigingen is een dergelijke procedure gevolgd. Op onze laatste ALV heeft een aantal mensen zich nog kunnen opgegeven voor deelname in de commissie. Daar was ik er één van.

Er zijn leden die menen dat de informatie- en dialoogavond door het bestuur is georganiseerd of bedacht of dat hetgeen in de tussenrapportage is opgenomen reeds in beton is gegoten. Dat is niet het geval. De commissie heeft nadat zij het tussenrapport in december jl. aan het bestuur heeft gepresenteerd, het belang van communicatie met de leden zonder besluitvorming onderstreept en gevraagd om een info-/dialoogavond te mogen organiseren.

Misschien is het goed alvast op de avond van 6 februari a.s. in te gaan. Het is geen vergadering waarin besluiten worden genomen. We praten mét elkaar en niet over elkaar. Met een open mind en een beetje vertrouwen wordt het een zinvolle bijeenkomst met input van de leden waar de adviescommissie weer mee verder kan.

De avond bestaat uit twee blokken, eerst een weergave van wat de commissie heeft gedaan en in een tussenstand heeft geadviseerd aan het bestuur, daarna een blok waarin we in tafelgroepen met elkaar in gesprek gaan over wat de commissie heeft opgeschreven. Wat spreekt je aan en welke tips heb je?

We sluiten samenvattend af en vertellen over het vervolg van dit traject.

Wij hebben er zin in en kijken naar deze speciale avond uit. Heb je je nog niet opgegeven? Zou je dat alsnog willen doen, omdat het voor de organisatie van de avond belangrijk is om te weten met hoevelen we zijn. 

Zie het als een kans om samen te spreken over de toekomst van een (wel)varende VVW Schelde, waarbij ieder aan bod komt.

Ben je benieuwd wie er zich inmiddels hebben opgegeven? Dat kun je hieronder bekijken.

Graag tot 6 februari.

Rony Grooten

Voorzitter adviescommissie VVW Schelde 2.0