Bericht 5

Beste leden,

De commissie VVW Schelde 2.0 legt op dit moment de laatste hand aan de leden- en passantenenquête. Zeer binnenkort zult u een bericht ontvangen om de enquête in te vullen. Dat zal via een inlog op de website van de vereniging geschieden. De enquête is voor leden bedoeld en kan éénmalig onder dezelfde inlog worden gemaakt. Voor een zeer beperkt aantal leden zal de vragenlijst ook afgedrukt beschikbaar worden gemaakt.

We hebben de vragen zorgvuldig opgesteld. We hopen dat ieder lid de vragenlijst gaat invullen en dat vele passanten dat met de passanten-vragenlijst ook zullen doen.

Zoals afgesproken koppelen we in het najaar de resultaten terug alsmede het eindadvies dat de commissie zal opstellen. De commissie geeft alleen adviezen. Het bestuur en de leden bepalen welk (deel)advies zal worden overgenomen.

De commissie gaat nu even met ‘zomerreces’. Ook wij willen graag in de zomer zo veel mogelijk varen. Na de zomer pakken we onze taak namens de vereniging weer met plezier op.

Met zeilgroet namens de commissie,

Rony Grooten

Voorzitter VVW Schelde 2.0