BERICHT AAN DE SCHEEPVAART 20/6

Kanaal door Walcheren                                           Bedieningstijden    

Naar aanleiding van de Corona crisis (COVID-19)  heeft Gedeputeerde Staten op 31 maart jl. besloten de dienstregeling in relatie tot de bruggen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug per direct tot 1 juni aan te passen. Dit ook in de lijn van de afgekondigde rijks en regionale maatregelen. Dit betekent concreet het volgende voor onze Nautische dienstverlening tot 1 juni:

  • Een doorvaart van 4x per werkdag van het Kanaal door Walcheren en 2x per dag gedurende weekend en feestdagen. Waarbij openingstijden na 16 april van de Stationsbrug Middelburg aangehouden worden als die van de huidige vastgestelde bedieningstijden van de noodbrug Middelburg. Specifiek zijn dit:
  • Tijdens werkdagen 4 openingstijden, namelijk: de draaitijden 07.07 uur; 11.37 uur; 15.37 uur en 19.37 uur. De brugopening van 7:07 uur moet men de dag ervoor aanvragen bij de Nautische Centrale Vlissingen voor 22:00 uur via telefoonnummer 06-55484448. Deze tijden sluiten aan op de huidige blauwe golftijden van het de overige bruggen over het kanaal door Walcheren.
  • Tijdens weekend en feestdagen zijn dit 2 openingstijden, namelijk: 10.07 uur en 15.37 uur
  • 24/7:  Bediening van de sluis Vlissingen en Veere v.w.b. enkel beroepsvaart
  • Na 22:00 passage kanaal door Walcheren, enkel voor beroepsvaart.
  • 24/7: Minimaal 1x per uur de bediening van de Zeelandbrug.
  • Bediening van de Arne spoorbrug.
  • Het verder afschalen van bovenstaande dienstverlening tot enkel een 24/7 bereikbaarheid van de haven van Vlissingen kan noodzakelijk zijn i.r.t. tot COVID-19 maatregelen, zoals uitval van personeel.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F. 18 of 22.

Middelburg,  3 april 2020

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,