BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 19/15 Kanaal door Walcheren Kanaalpeilverlaging 2020 Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,6m. verlaagd naar N.A.P. + 0,3m.. Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode …

waterpeil verlaging 2020 Read More »

Top