concept statuten 2020

  • Versie
  • Downloaden 2
  • Bestandsgrootte 133.42 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 februari 2020
  • Laatst bijgewerkt 16 september 2020

concept statuten 2020

Voorstel wijzigen Statuten

Mede op advies van de commissie 2.0 heeft het bestuur de statuten van onze vereniging tegen het licht gehouden. De huidige statuten dateren uit 1979 en inmiddels zijn er op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving de laatste jaren veel zaken gewijzigd.

Bij het maken van het voorliggende voorstel volgde het bestuur deze lijnen:

-inhoudelijke toetsing (is dat wat er staat nog van deze tijd of hebben we andere inzichten)

-vergelijking met statuten van andere watersportvereniging(en) en de modelstatuten van het Watersportverbond

-Controle op correctheid en consistentie

-Juridische controle door notaris (voldoet het geheel aan de huidige wet- en regelgeving)

 

Wijzigingen

Inhoudelijk zijn een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd:

-In het voorliggende voorstel blijft de naam van de vereniging ‘Vereniging voor Watersporttoerisme Schelde’ luiden, maar wordt de verkorte handelsnaam ‘Jachtclub Schelde’ toegevoegd.                                                                               

-Het begrip ‘aspirant-lid’ is vervallen en zijn daar de begrippen ‘jeugdlid’ en ‘gezinslid’ voor in de plaats gekomen. De minimum leeftijd voor ‘gewone leden’ is verhoogd naar 18 jaar.                         

-Een belangrijke wijziging is het toekennen van stemrecht: ligplaatshouders krijgen een dubbele stem ten opzichte van de overige stemgerechtigden.  Gezinsleden krijgen ook stemrecht.                                                                                                                                           

-De samenstelling van het bestuur van de vereniging wordt beperkt tot 5 leden.                                                    

-Aanpassingen van juridische aard als gevolg van ook Europese wet- en regelgeving.                                

-Controle op en correcties van spelling en inhoud, consistentie en volledigheid.

 

Procedure

Een notaris heeft de voorstellen van het bestuur verwerkt in ‘concept-statuten 2020’. Dit concept voldoet in alle opzichten aan de inzichten van het bestuur en voldoet aan de huidige juridische eisen. Het bestuur legt dit concept nu ter goedkeuring voor aan de ALV conform Artikel 21 van de huidige statuten. Na instemming door de ALV met dit concept zal de notaris het voorstel definitief maken waarna het geregistreerd wordt en bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

In de komende maanden zal het bestuur zich ook buigen over zowel huishoudelijk regelement als het haven regelement.