Elektriciteit op de steigers

06-12-2019

In de afgelopen maanden heeft de E-ploeg alle elektriciteitskasten op de haven omgebouwd tot een standaard. Alle kasten beschikken nu over een afsluitbaar stopcontact en ieder stopcontact heeft een eigen ingebouwde kWh-meter en aparte schakelaar waarmee betreffend stopcontact kan worden in- of uitgeschakeld. Aan elke vaste ligplaats in de haven is een genummerd stopcontact toegewezen. Om de verdeling van stopcontacten wat meer logisch te maken zijn er wat kasten uitgebreid en sommige kasten met 4 stopcontacten zijn verwisseld met kasten met 8 stopcontacten.

Er zijn nu 3 soorten stopcontacten verdeeld over de hele haven:

  • stopcontacten ingebouwd in rvs doos in de steiger
  • stopcontacten met een slot oogje (zie foto )
  • stopcontacten met een rvs afsluitbare beugel

Iedere vaste ligplaatshouder kan elektriciteit verbruiken via uitsluitend ‘zijn’ stopcontact. Hiervoor moet wel een goedgekeurde kabel/stekker worden gebruikt (geschikt voor buitengebruik en bestand tegen alle weersomstandigheden) en dient ook de installatie aan boord te voldoen aan alle eisen (NEN 1010). Stekker, kabel en installatie behoren tot de eigen verantwoordelijkheid van de ligplaatshouder.

Om de overgang wat gemakkelijker te laten verlopen maken we de volgende afspraken:

# Alleen de bestuursleden en havenmeester Rinus hebben toegang tot de E-kasten.

# Iedere ligplaatshouder is verantwoordelijk voor het elektriciteitsverbruik via ‘zijn’ stopcontact en zal hiervoor op gezette tijden een rekening ontvangen.

# iedere ligplaatshouder mag zijn stopcontact afsluiten met een eigen slot. Alle sloten dienen wel uiterlijk 1 april te zijn verwijderd zodat eventuele passanten op die ligplaats ook stroom kunnen nemen. Pas vanaf 1 oktober mogen er dan weer sloten geplaatst worden.

# De nieuwe stopcontacten welke uitgevoerd zijn met een slot oogje kunnen afgesloten worden als een speciale stekker, eveneens met een oogje, wordt gebruikt. Deze stekkers zijn beschikbaar via havenmeester Rinus. (zie foto 2)

# Per 15 december a.s. worden alle kWh-meters weer opgenomen en zullen de schakelaars van niet-gebruikte stopcontacten uitgeschakeld worden. De stand van de kWh-meters op deze datum geldt als nulmeting en als basis voor verdere verrekening met de ligplaatshouders. Rinus kan op verzoek van de ligplaatshouder stopcontacten opnieuw in- of uitschakelen. In de periode 1 april-1 oktober worden alle stopcontacten ingeschakeld omdat de stroom dan vrij is.

# Het is niet toegestaan om elektriciteit van elders te betrekken.

# Aan de buitenzijde van de werkplaats en bij de tanksteiger zijn ook kasten geplaatst met afsluitbare stopcontacten. Deze zijn niet gekoppeld aan ligplaatsen en zullen dus normaal gesproken ‘uit’ staan.

# Er zijn een aantal ‘reserve-stopcontacten’ op de steigers. Deze zullen normaal gesproken ook uitgeschakeld zijn.

# De ligplaatsen aan de passantensteiger blijven gevoed via munt-proevers. Voor langliggers aan deze steiger kan in overleg stroom via een kWh-meter worden geleverd.

# De ligplaatsen aan de kanaalsteiger hebben geen munt-proever en zullen dus zoveel mogelijk uitgeschakeld zijn.

Het Bestuur verzoekt alle ligplaatshouders dringend om vóór 15 december de eigen kabels en installaties aan boord op deugdelijkheid te controleren en zo nodig te herstellen, oude sloten te verwijderen en  stekkers in de juiste stopcontacten te plaatsen.

Wij rekenen op jullie medewerking.

Eventuele vragen: Bel Kees Groeneweg, mobiel 06.250.30.713