werkzaamheden voor de drijvende steigers

Als je een reactie wilt plaatsen, graag, via het veld onderaan deze pagina.

Wanneer er iets te melden is of leuke foto's zijn wordt dat onderstaand gepubliceerd.

  24 april 2016

Er is zaterdag flink gewerkt!

 

 

  24 april 2016

 

De eerste boten worden in de boxen gelegd.

 april 2016

een indruk van de werkzaamheden.

 

20 april 2016

 

De steigers zijn vanmorgen geleverd en op hun plek gelegd. Eind deze week wordt een start gemaakt met de aanleg van elektra en wateraansluitingen.

20 april 2016

De box-palen worden geslagen. Dit doen we met eigen mensen  en onze eigen hei-bok.

Jaren is de bok niet gebruikt maar deze winter komt hij goed van pas. De palen zijn er mee getrokken, op een "rust"plaats gebracht en nu worden de palen er weer in geslagen.

Ondank een kleine technische tegenslag (wat lagers, keerringen ed kapot) van 24 uur kan onze hei-ploeg z'n klus klaren.

 

 

23 maart 2016

Vandaag is de eerste paal geslagen. Deze palen zijn voor de drijvende stijgen, die begin april geleverd wordt.

Langs een draad en zo recht mogelijk.

07-03-2016

Een "slap" profiel recht in de grond krijgen is nog niet zo eenvoudig.

07-03-2016

De start van het inbrengen van de nieuwe damwand profielen. Alle begin is moeilijk, de eerste is al kapot.

11-02-2016

Een gedeelte van de haven "dempen" is net als een polder onderwater zetten. Dit voelt heel raar aan. Maar om een talud te maken is een stabiele ondergrond nodig. Tevens dient de zandlaag als werkvloer om aan de oude damwand te kunnen werken.

09-02-2016

De oude stalen damwand word "afgebrand", straks de kunststof damwand er voor, zand er over en klaar!

08-02-2016

Op de bijzondere ledenvergadering heeft het bestuur, nagenoeg unaniem, toestemming van de leden gekregen om fase 1 en 2 uit te voeren. Met fase 1 is al een aanvang gemaakt, omdat de damwand vernieuwd wordt. Fase 2 zal op termijn worden uitgevoerd.

Hierdoor krijgen we in de haven prachtige drijvende steigers met alle nodige aansluitingen. Zo kunnen we onze leden en de zeer gewaardeerde passanten een mooi plek bieden voor hun boot.

 

fase 1 en 2

indeling van de boxen

hout composiet kleur bruin

Het talud wordt zodanig gebouwd dat de sterkte van de damwand vergroot wordt en er voldoende ruimte overblijft voor de drijvers van de steigers. Dit omdat het waterpeil een aantal keren per jaar veranderd.

04-02-2016

Er wordt volop gewerkt om het slib wat tegen de damwand aanligt te verplaatsen. Hierdoor wordt er een stabiele ondergrond verkregen, waarop met nieuw zand het talud voor de kunststof damwand gemaakt kan worden.

Van de Gemeente Vlissingen hebben wij de garantie gekregen dat er voldoende diepgang (3,50 mtr) overblijft om een vrije doorvaart van de haven te behouden.

Omdat er tijdens de werkzaamheden minder plaats in de haven is, is er een tijdelijke steiger aangelegd. Daarom liggen nu aan de steiger bij Rijkswaterstaat een aantal boten afgemeerd.

Dit is een mooie samenwerking tussen  " vvw Schelde" , Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen.

De met bloed, zweet en een lach gebouwde steigers worden met een grote hap van het grijpmonster zonder pardon in kleine stukjes gemaakt.

 

25 januari;  de palen worden "getrokken"

Om de palen er uit te kunnen trekken wordt er een grote kracht op de kabel gezet. En dan wordt de kracht nog verhoogd door flink wat gewicht van de leden te gebruiken.

 

Omdat de aannemer in opdracht van de gemeente Vlissingen al snel zal beginnen met de werkzaamheden zijn wij al gestart met de voorbereidingen. De elektrakasten zijn verwijderd, het water is van de steigers en daar waar nodig zijn de zwemtrappen verwijderd en opgeslagen .

Een werkploeg is met onze eigen hei-bok begonnen met trekken van de meer-palen. Deze palen staan in de weg voor de uitvoering van de werkzaamheden en de indeling van de haven in deze hoek wordt straks anders. Dus er uit die palen, even tegen een steiger parkeren en dan later weer terug op hun nieuwe plaats

De meer-palen zijn te zwaar om zo maar op te pakken. Daarom worden ze tijdelijk tegen de steiger geparkeerd. Daardoor zijn ze straks eenvoudig weer te verplaatsen.