herbenoeming penningmeester

De ALV moet weliswaar worden uitgesteld, maar toch loopt van twee bestuursleden hun ‘termijn’ van drie jaar binnenkort af. Peter de Visser, havencommissaris, zal niet herkiesbaar zijn. Hij zal zijn bestuurstaak neerleggen maar nog actief blijven op en rond de haven en de (winter)werkzaamheden.

Het bestuur zal dan weer uit vijf personen bestaan, zoals ook een wens was van de Cie 2.0.

Dick Altena, penningmeester / vice voorzitter, stelt zich opnieuw herkiesbaar. Middels de stemknop onder deze nieuwsbrief kunt u laten weten of u opnieuw voor Dick kiest als onze penningmeester / vice voorzitter. 

Omdat de vereniging door moet gaan en er bestuurlijke en rechtsgeldige beslissingen genomen moeten worden stelt het bestuur voor om in afwijking van het gestelde in artikel 11 lid 1 de (her)benoeming te laten plaatsvinden door een digitale stemming te houden.

Herbenoeming penningmeester
Dick Altena; penningmeester / vice voorzitter *