kabels en netwerk op zee

auteur: Roy van Aller

Wat gebeurt er allemaal op de Rede van Vlissingen?

Wie zijn die “Deep Helder” en “Geo C” die volgens kanaal 14 met ROV operaties bezig zijn en waar we 200 m van vrij moeten blijven? En dat grote kraanschip dat zomaar ineens ergens boven op de Nolleplaat lag te werken?

In de lokale Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) af en toe een summier berichtje over de elektriciteitskabels van de  windparken Borssele, maar geen details wat er nu precies gaande is.

TenneT moet zorgen voor het betrouwbare transport van elektriciteit via het hoogspanningsnet in Nederland en ook daarbuiten. TenneT moet dan ook zorgen voor het aansluiten van windparken van Borssele op het Nederlandse hoogspanningsnet, dit door middel van de 4 stuks 220 kV elektriciteitskabels van het landstation in Borssele naar de 2 “stopcontacten op zee”, de substations  Alpha en Beta, ieder 2 kabels,  op de windparken Borssele, zo’n 12 mijl noordwest van Westkapelle.

 

TenneT heeft het installeren van de kabels in opdracht gegeven bij de aannemer VBMS, een dochter van Bos Kalis.

De kabels hebben een leeftijdsduur van 30 jaar.

Op de Honte 3 m en op Rede 6 m komen de kabels  onder de bodem te liggen en in ieder geval onder LAT – 25 m. Op  de Spijkerplaat worden de kabels op 10 m begraven ,  op de overige platen zoals de Nolleplaat en de Rassen, liggen de kabels tot 6 m onder de bodem. Deze grotere marge is genomen vanwege onze levende Westerschelde met haar wandelende platen om zodoende bloot vallen van de kabels zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Gronddekking

De gronddekking op de Noordzee is minder dan de hierboven genoemde  6 m, namelijk tussen de 1 en 3 m.

Voor het zover is moest eerst het tracé bepaald  en schoongemaakt worden. En dat is wat u de hele zomer hebt kunnen waarnemen en op VHF 14 hebt kunnen horen. De offshore schepen hebben met hun ROV (Remotely Operated Vehicle voor onderwater inspecties, waarnemingen, onderzoek en verkenning ) de zeebodem grondig afgezocht op explosieven en andere rommel. De explosieven heeft de Marine laten springen, de andere rommel is onder water naar de zijde buiten het tracé gewerkt.

Verder hebt u op de Nolleplaat de kraanbak Giant 7 aan het werk kunnen zien met het graven van proefsleuven met de BSS-III, de enige begraaftool  (trench-tool) ter wereld, specifiek ontwikkeld/gebouwd voor dit project, die de kabel tot 8 meter diep kan begraven.

Het begraven (trenchen) met de tool en het leggen van de kabel gebeurt gelijktijdig. Op plaatsen waar de kabel meer dan 8 meter onder de zeebodem begraven dient te worden, wordt eerst voorgebaggerd. 

De trench-tool gebruikt jetting (inspuiten van water onder druk) om de grond te fluïdiseren en zo de kabel op diepte te brengen. Het “zwaard” van de trench-tool kan door middel van een hydraulische cilinder dieper de grond in worden gedrukt of juist opgetrokken worden. Hierdoor kan de tool “in en uitgraden”. Verder beschikt de tool over een chain-cutter module om door grond met een schuifsterkte tot 200 kPa heen te komen. De chain-cutter module kan tot 6 meter diep onder het bestaande zeebed worden ingezet. 

 

Omdat op de platen de kabel tot 10 m diep moet worden ingegraven moet de eerste 2 meter door een zuiger worden weggebaggerd. En baggeren op de platen mag alleen tussen 1 september en 1 februari daar het gehele tracé in Natura 2000 gebied ligt.

De eerste 34 km, ergens ten noorden van de Rassen,  wordt de kabel met de ondiep stekende (3 -4m met kabel aan boord) kraan bak gelegd. Deze beweegt zich voort met 9 ankers met een configuratie van 800 x 1600 m. Dit kabelleggen gaat met een snelheid van 4 m/min. Een op DP (Dynamic Positioning) opererend kabelinstallatie schip kan natuurlijk sneller kabelleggen, maar steekt met haar thrusters en azimuth pods te diep voor dit gebied. Na de Rassen neemt zulk een kabelinstallatie schip het werk van de kraanbak over.

Planning

De planning is dat de 2 Alpha kabels in de Westerschelde gelegd worden in Q3 2018 tot en met Q1 2019 en de 2 Beta kabels in Q3 2019 tot en met Q1 2020. Het leggen offshore gaat jaar rond door. 

Het kabelleggen, te beginnen bij het aanlandingspunt ten zuiden van de koelwater inlaat van Borssele, had dus al met de eerste kabel begonnen moeten zijn. De planning was begin oktober en even waren we nog bang dat de Schaar van de Spijkerplaat ten tijde van de Antwerp Race gestremd zou zijn. Maar deze specialistische kabels met een diameter  van 25 @ 30 cm en 3 kernen, moeten  vanuit Keulen in Duitsland komen en gezien de lage waterstand op de Rijn was transport van de eerste kabel onmogelijk. En sindsdien is de waterstand er niet hoger op geworden. De laatste planning is nu om de eerste kabel te installeren november/december.

Hoe dan ook, als er eenmaal met het kabelleggen begonnen wordt zijn er wel wat restricties voor de grote beroepsvaart.

Het hoofdvaarwater de Honte zal bij het oversteken per kabel slechts een 10 uur moeten worden afgesloten. 

Bij het leggen op de Spijkerplaat zullen de ankers van de Giant 7 wel in de Schaar uitstaan waardoor de rode betonning wat om de zuid gelegd zal worden.

Bij het oversteken van het Voorzorgsgebied voor Vlissingen zal er veel  scheepvaartbegeleiding nodig zijn (op de Giant 7 is dan ook permanent een loods aan boord) en zal het loods wisselen eerder of later dan normaal moeten plaatsvinden. We zullen wel rekening moeten houden met een passeerafstand van ongeveer 1000 m. 

De Songa zal iets om de zuid en de W10 iets om de noord gelegd worden.

 

De slinger die u op de tekening in de kabels ziet is het passeren van een archeologisch wrak op 15 m diepte. Ook daar moet rekening mee gehouden worden.

Het passeren van de Rede zal per kabel 4 dagen in beslag nemen. Voor de recreatievaart zijn daar eigenlijk geen belemmeringen.

Wel in de Deurloo en de Geul van de Rassen. Daar zal tijdens de werkzaamheden de betonning tijdelijk worden opgenomen.

 

 

 

 

 

Zuid van de Nolleplaat zal de eerste koppeling (joint) gemaakt worden. Een karwei wat een week duurt. Na het passeren van de Nolleplaat, Deurloo en de Rassen zal bij de Kaloo (KP 34) de 2e joint gemaakt worden.

De specifieke uitdagingen wat betreft de kabelinstallatie op de Westerschelde zijn:

• Het kruisen van de  Honte (beperkte tijd in verband met geulgebonden scheepvaart)

• (Zeer) sterke stroming

• Druk bevaren vaarwegen

• Ondiepe delen (Spijkerplaat, Nolleplaat, Rassen)

• Zeer strenge eisen met betrekking tot gronddekking en diepteligging van de kabel.

• Het feit dat direct na het kruisen van de Honte (60 m diep, een zeer ondiep stuk volgt (Spijkerplaat).

Voor verdere informatie over dit specifieke werk in onze wateren  zie:

www.netopzee.eu

of

https://www.facebook.com/NetOpZeeBorssele/

 

Deze informatie hebben wij toegestuurd gekregen van Roy van Aller, van de Watersportvereniging Breskens naar aanleiding van een gesprek met een vertegenwoordiger van TenneT over de werkzaamheden tbv de windparken Borselen.