Najaarswerk 2018.

 1. Projecten/grotere werkzaamheden:
 • Aanleg bekabeling cameratoezicht gereed maken. (Diet Schipper en ……..
 • Aantal boxen wijzigen/palen verplaatsen. (Danny Besse en Jan de Feijter)
 • Oude verlichtingsarmaturen op vaste steigers vernieuwen door led verl. 
 • Opbergrek/steun voor hellingsteigerplatvormen vernieuwen (Ontwerp Rob Besse)
 • Bijboten opbergrek, halveren en niet te identificeren bijboten verwijderen.
 • Elektravoeding kanaalsteiger loskoppelen (doorlussing) van havenmeesterkantoor en aansluiten op hoofdvoedingskabel vaste steiger.
 • Hwa riolering in talud vanaf oude havenmeesterkantoor is gebarsten. Bij zichtbare verzakking vernieuwen.
 • 2 st. houten vlot verwijderen en vervangen door nieuwe. 
 • Hekbeugels tussen parkeervakken en looppad vervangen door verzinkte beugels
 1. Algemeen:
 1. De zaterdagse winterwerkzaamheden vangen aan op 20 oktober 2018 a.s. telkens om 09.00 uur en zal totaal ± acht zaterdagen doorgaan.
 2. Tussendoortjes en lunch worden verzorgd door de EK.
 3. Op zaterdag 20 oktober en op zaterdag 3 november wordt een zgn toolbox meeting gehouden. Een ieder die komt werken is verplicht om één van deze meetings bij te wonen.
 4. Zaterdag  6 oktober gaan er twee schepen op de kant. 
 1. Steigers algemeen:
 1. Rood/groene bordjes nazien en waar nodig herstellen.
 2. Paalmutsen waar nodig bijwerken en schilderen.
 3. Slechte steigerplanken vervangen en kantlatten vastzetten
 4. Schoonborstelen en voorbehandelen steigers (ipv spuiten)
 5. Los zittende steigerplanken vastzetten en uitstekende schroeven verzinken.
 6. Lichtmast op steiger bij box 20/21 netjes wit schilderen.
 7. Oude niet gebruikte, meest roestige sluitingen weghalen van vaste bevestigingsogen vaste steigers.  (Co de Lange)

Passanten steiger:

1) Prikkeldraad toevoegen onder hekwerk om indringen tegen te gaan.

2)   Controle werking rvs water- en elektramodules, zitten ze vast, draaien deksels?

6) Kanaalsteiger:

 1. Geleiding balken tegen damwand verder conserveren.
 2. Controle werking rvs water- en elektramodules, zitten ze vast, draaien deksels?

Middensteiger:

 1. Reddingboei op eindpaal omhoog hangen. Conflicteert nu met verlichting in geval van nood (deksel kan nu niet open).
 2. Houten leuninghekwerk op klep tussen vaste- en drijvende steiger vervangen door aanwezig rvs? Mogelijk aan andere zijde ook hekwerkje?
 3. Trespa borden (verboden af te meren wachten voor brug etc.) schoonmaken en in de was zetten.
 1. Oost- en west steiger:
 1. Oude verlichting armaturen vervangen door led armaturen.
 2. “vingersteiger” bij boxen van Marcel en Willem Roelse, alle dekdelen vervangen door nieuwe. Kunststof?
 3. Rvs afdekplaatje lijmen op drinkwaterzuil bij havenmeesterkantoor.
 1. Platform bij mastenberging
 1. Onkruid onder platform verwijderen.
 2. Andere materialen dan masten door eigenaren verwijderen.
 3. Bagage wagentjes schoonmaken en nazien.
 1. Jaarlijkse veiligheidsinspectie:
 1. Heibok inclusief toebehoren.
 2. Mastenkraan.
 3. Botenlift inclusief toebehoren.
 4. Hellinglier en hellingwagen.  
 5. Instructie/waarschuwing eigen risico voor alle onderdelen (nieuwe instructie in boek)
 6. Calamiteiten kist controleren, slot en inhoud. 
 7. Verbandtrommels controleren en aanvullen, Chris Jiskoot.
 8. 1 st. pikhaak vernieuwen, nieuwe steel op pikhaak.
 9. Reddingsboei + brandblusser aanbrengen op kanaalsteiger.
 10. Verbleekte stickers (algemeen) vervangen door nieuwe?
 11. Verbanddoos in havenkantoor ophangen.
 12. 2 st. borden “bij calamiteiten waarschuwen” ophangen?
 13. Veiligheidsplan opstellen overeenkomstig model op site Blauwe Vlag.
 1. Mastenkraan/hijsbalk:
 1. Bewegende delen gangbaar maken en smeren.
 2. Roestplekken behandelen en schilderen (groen)
 1. Hellinglier:
 1. Remvoeringen E motor inspecteren.
 1. Hellingwagen:
 1. Jaarlijkse inspectie en onderhoud. 
 2. Wiellagers en kabelschijf smeren.
 3. Loopsteigers, hout demonteren, aluminium frames en veiligheidshaken laten repareren/vervangen, nieuw hout aanbrengen.
 1. Heibok:
 1. Heibok ontdoen van roest en schilderen.
 1. Helling:
 1. Bezinkput boven schoonmaken. Vaste stoffen afvoeren via container. 
 2. Dompelpomp schoonmaken en elektrisch controleren.
 3. Hellingbaan onder water inspecteren en schoonmaken, grindbed waar nodig aanvullen en afvlakken.
 4. Koppelingen in rails controleren en waar nodig herstellen.
 5. Netten controleren en waar nodig vastzetten.
 1. Loods, oude havenkantoor en lashok:
 1. Zonnecellen afwassen (rolsteiger).
 2. Dakgoten schoonmaken (rolsteiger).
 3. Vishok, Werkplaats, magazijn  en oude havenkantoor uit/opruimen.
 4. Controle/smeren hang-sluitwerk. 
 5. Kitnaden kozijnen loods nazien/herstellen.
 6. Controle sleutel(s)lijst in bestuurskast.
 7. Reservematerialen nazien/aanvullen.
 1. Speeltuin en vlaggenmast:
 1. Jaarlijkse inspectie en onderhoud speeltoestellen. (vlgs lijst John van Damme)
 2. Smeren conservering bijwerken.
 3. Houtsnippers onder schommels aanvullen.
 4. Snoeien en qua hoogte halveren vd heg richting trottoir.
 5. Verweerde kunststof rood/wit ketting vernieuwen.
 6. PVC afdekkap stag vlaggenmast vervangen.
 7. Opbergkist gastenvlaggen delamineert. Kwaliteit hout waarschijnlijk niet goed. Vervangen?
 1. Berging bijbootjes op talud:
 1. Rek controleren op namen van eigenaars (afvoeren niet geregistreerde bootjes)
 2. Rek bijbootjes halveren

 

 1. Dieseltank en dieselpomp:
 1. Onderdelen schoonmaken en invetten tegen corrosie.
 2. Lekbak schoonmaken.
 1. Fietsenberging:
 1. Opruimen en schoonmaken.
 2. Onbekende fietsen afvoeren.
 3. Binnenzijde leegruimen. 
 4. Oude verweerde bordjes aan buitenzijde verwijderen.
 1. Groenvoorziening:
 1. Jaarlijks snoeien van hagen, bomen en struiken, speciaal aandacht voor groen bij schuifpoort.
 2. Snoeien en opruimen groen achter clubgebouw en mastenberging op talud.
 3. Talud en borders onkruidvrij maken.
 4. Onkruid parkeerterrein, terrassen enz. verwijderen.
 5. Opschot van bomen bij bijboten berging op het talud bestrijden.
 6. Talud westzijde aanvullen bij afkalving.
 7. Klimop verwijderen uit hekwerk achter de Klip richting Rijkswaterstaat.
 1. Parkeerterrein:
 1. Terrein en straatkolk schoonmaken.
 2. Aanwijsborden reinigen en /of aanvullen
 3. Verzakkingen in bestrating ophalen/egaliseren.
 4. Groene aanslag slagboom, milieu container en borden verwijderen.
 5. Loszittende plank van leuningwerk vastzetten.
 6. 3 st. vlaggenmasten verwijderen en opslaan gedurende de winter.
 7. Muntproever van laatste nieuwe bagagewagen hapert, werking hiervan nazien.
 8. Big-Bag met voorraad plaatzand elders opslaan.
 9. Worteldoek + split aanbrengen nabij nieuwe schutting.
 10. Stophout voor winterstalling schepen op de kant, verplaatsen naar achter   werkplaats.
 11. Diverse verzakt tegelwerk nabij voetpad oude caravan/Klip ophalen.
 12. Oude uit de grond komende elektrakabel naast milieucontainer verwijderen.
 13. “Afdekschelp” van uit de grond komende bekabeling naar slagboomautomaat  vastzetten.
 14. Hekwerk nabij boei is roestig en versleten. Hekwerk compleet verwijderen en weglaten
 15. Oude watertoevoerleiding naar caravan verwijderen en/of afdoppen.
 1. Plateau winterberging:
 1. Goot en bezinkput schoonmaken.
 2. Afvalbak indicatie bebording aanbrengen.
 1. Club-,keuken- en toiletgebouw:
 1. Dakgoten schoonmaken en inspecteren.
 2. Trespa boeiborden, groene aanslag verwijderen.
 3. Buitenverlichting controleren.
 4. Zonnescherm terras controleren/ repareren (oorzaak herrie).
 5. Dak en zonnepanelen reinigen.
 6. Afzuiging op het dak schoonmaken.
 7. Draaimechanisme dakkoepels nazien en smeren.
 8. Buitenverlichting controleren.
 9. Controle /reinigen afzuigkap.
 10. Koeling koelcel reinigen.
 11. Handdoeken + houders weghalen en alleen handheaters gebruiken
 12. “zwarte kletsen” van vlieringluik in hal. Schoonmaken luik.
 13. Controle op werking gaspitten + schoonmaken door (Hakvoort)? Idem Grill.
 14. Wcd nabij gasplaat vervangen door goedgekeurde (met klepjes).
 15. Klepjes op wcd’s 3 stuks ontbreken, compleet maken.
 16. Voedingssnoer van Salamander is gebarsten, vervangen.
 17. Restanten van oude horrengaas verwijderen bij dakluiken.
 18. Werking nieuwe afzuigkap verbeteren? Gat in tussenschot?
 19. Kopse kanten van houten boorden voorzien van eindprofielen.
 20. Verwijderen van oude, vrij hangende intercomkabeltje/snoer.
 21. Werkblad van werktafel onder oven 50 mm. Omhoog brengen.
 22. Loszittend vloerplint tegen buitengevel achter stamtafel vastzetten.
 23. Deksel van brievenbus nabij looppoort is rot, vernieuwen.
 24. Loszittend wandtegeltje/vloerplint in hal vastlijjmen.
 25. Wandcontactdoos aanleggen bij opstelling beamer.
 26. Geluidkabels aanleggen tussen beamer en 4 x speakers.
 1. Dames douches/wasserette.
 1. Schoonmaken achter en onder wasmachines en droger.
 2. Ontkalken douchekoppen en kranen.
 3. Spoelmechanisme toiletten schoonmaken en controleren/repareren.
 4. Deurdrangers en vangers controleren.
 1. Heren douches:
 1. Deurdrangers en vangers controleren.
 2. Ontkalken douchekoppen en kranen.
 3. Spoelmechanisme toiletten schoonmaken en controleren/repareren.
 1. Buiten urinoirs:
 1. Urinoirs winterklaar maken.
 2. Verlichting controleren.
 3. Defecte kraan meest rechtse urinoir vervangen. Nico 
 1. Terras:
 1. Doppen en verstelling in poten terrasstoelen en tafels  controleren en waar nodig vervangen.
 2. Terrasmeubilair opbergen in heren douche/toilet.
 3. Stalen hekwerk nabij oude caravan ontdoen van groen aanslag.
 1. Elektriciteitsvoorzieningen:
 1. Aardlekschakelaars testen.

Kwh meters controleren. Verlichting steigers, terrein en gebouwen reinigen +functie controle en kabelcontrole 

 1. Elektrisch gereedschap en werktuigen keuren, stikkeren en certificaten uitwisselen.(ext.)
 2. Inspectie en schoonmaken van elektriciteitskasten op steigers en plateau, inwendig inclusief schoonmaken/(de)monteren en ontvetten van muntproevers. Stopcontacten op steigers nazien en controleren op goede werking; incl rapportage invullen. 
 3. Visuele controle elektrische- en wateraanleg (losse kabels verwijderen/vastzetten)
 4. Elektrakasten uitwendig schoonmaken en conservering bijwerken. Tevens uitwendig poetsen en in de was zetten. 
 5. Elektrakast 13 is omgebouwd/vernieuwd, deze terug plaatsen. 
 6. Rvs afdekplaat bovenop elektrakast op kanaalsteiger. Deksel is gebarsten door belopen vd elektrakast!
 7. Drukknop op paal van looppoort is versleten en verweerd, vervangen door nieuwe.
 8. Divers onderdelen van Elektrakasten vervangen. (overeenkomstig inspektielijst John.
 9. Elektravoeding kanaalsteiger loskoppelen van havenmeesterkantoor en aansluiten op hoofdvoedingskabel vast steiger.
 10. Schakeling verlichting in werkplaats wijzigen naar automatisch mbv deurcontacten.
 1. Bij verlaagd waterpeil:
 1. Afsteken aangroei meerpalen op de waterlijn (kan ook bij normaal waterpeil)
 1. Drijvend materiaal:
 1. Heibok naar binnen slepen naast of op de helling.
 2. Klimtreden heistelling nazien, bovenin klimtrede tussen de schoren aanbrengen(Rob) 
 3. Hijstelling strijken, controleren, ontroesten en conserveren.
 4. Algemene inspectie, smeren en proefdraaien.
 5. Optimisten schoonmaken, inspecteren en repareren.
 6. Havenmeestersboot schoonmaken en op z’n kop opbergen voor de winter.
 7. Rubberboot schoonmaken en opbergen in havenmeesterskantoor.
 8. Buitenboordmotoren drie stuks winterbeurt geven en tanks leeg en schoonmaken 
 9. Jeugdzeilen: zie lijst jeugdzeilcommissie.
 10. 2 st. slechtste werkvlotten verwijderen 
 1. Havenkantoor:
 1. Rondom in- en uitwendig schoonmaken.  
 2. Voorzijde aan onderkant is roestig, nodig schilderwerk bijwerken.
 3. Verlichtingsarmatuur van infobord op dak verdraaien, geeft nu verstorend beeld op camera.
 1. Milieustation:
 1. Pomp bilgewater sewage pomp op goede werking controleren. Milieustation winterklaar maken.
 2. Inspecteren van olie afscheiders van het milieustation achter het clubgebouw.
 3. Monstername put / terugslagklep achter clubgebouw inspecteren en eventueel reinigen.
 4. Beide milieustations (pompen), blauwe verf oppoetsen/in de was zetten (poetsen).