Navigatie met tablet en laptop

Inmiddels kunnen we terugkijken op de eerste van drie navigatie avonden. Er hadden zich elf man ingeschreven.

Al na  de eerste “kennismaking” waarbij verteld kon worden aan elkaar waar de meeste belangstelling naar uitging mbt navigeren met laptop iPad of tablet, ontstond al snel onderling gesprek en uitwisseling van ervaringen in kleine groepjes.

Programma’s werden vergeleken en men hielp elkaar te installeren.

Leuk was ook te merken dat er een aantal zeilers aanwezig waren die al langer grote tochten  plannen en maken met behulp van laptop iPad of tablet en bereid bleken dit te delen met de anderen te delen!

Al snel bleek ook dat de meesten een IPad hebben en dat Navionics het meest gebruikte en goed functionerend programma is.

Ook ging er veel belangstelling uit naar een programma dat oa werkt met de Zeeuwse rijkswaterstaatkaarten  Daarnaast was er ook uitwisseling op het gebied van getijdengegevens , weerberichten etc.

Ben Kemper