Nieuwjaars toespraak voorzitter 2018

Beste mensen,

Goedemiddag en welkom op de traditionele nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging.

Het voelt toch wat vreemd, een beetje ongemakkelijkzelfs, om hier te zijn en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen terwijl wij op 1 januari het bericht ontvingen dat Paula was overleden.

Haar overlijden was onvermijdelijk geworden maar het valt dan toch zwaar aan het begin van een nieuw jaar.

Ik wil jullie vragen, om ter nagedachtenis aan Paula, een moment stil te zijn en daarbij uit respect voor haar te gaan staan als dat voor u mogelijk is....

Stilte voor Paula......

Dank jullie wel!

Terugblikken op 2017 ga ik hier nu niet meer doen. Ik heb hier, mede namens ons bestuur, recent al wat over geschreven in onze nieuwsbrieven rond de Kerstdagen.

Dus vooruit kijken dan maar.

In het nieuwe jaar zullen wij als vereniging verder gaan op de ingeslagen weg om mee te gaan met onze tijd.

We proberen ook dit jaar weer in bezit te komen van de Blauwe vlag.

Ook vernieuwingen en verbeteringen op onze haven gaan gewoon door waaronder de automatisering en start m.i.v. 1 januari om havengelden van passanten te innen.

De stroomkasten gaan de komende jaren ook verder vernieuwd en gemoderniseerd worden.

Verder gaan we dit jaar een camerabewakingssysteem op onze haven installeren om o.a. onze kostbare bezittingen beter te beveiligen.....maar ook als ondersteuning voor het havenmeesterwerk.

Natuurlijk houden wij als bestuur vinger aan de pols als het gaat om het te koop staande perceel van onze RWS buren alsmede de milieumaatregelen die daar nog genomen moeten worden voordat het perceel verkocht mag worden!

Aan de andere kant van de haven hebben wij al nieuwe buren..... En dan heb ik het over de nieuwe eigenaar en uitbater van de oude lasloods. Zij zijn volop aan het klussen om deze oude lasloods weer nieuw leven in te blazen om medio maart te kunnen starten met de eerste evenementen.

Denk aan de haringparty, bedrijfsfeestjes en het foute Kerstfeest.

De Dokhaven, de ontwikkeling ervan en de wijze van exploitatie, is een dossier wat al jaren speelt en elk overleg met de gemeente is dit dan ook een vast punt op de agenda.

Natuurlijk zullen er ook dit jaar weer de nodige evenementen worden georganiseerd door de EK en andere commissies.

Denk aan het Jeugdzeilen, de Duotocht, de verjaardag van onze vereniging met BBQ enz enz welke dit jaar zeker weer op de agenda zullen staan.

Op 27 Januari zal er een 2 uur durende presentatie worden gegeven door Dick en Anita van de Kind of Blue met prachtigen beelden en verhalen over hun 11 jaar durende Wereldreis. Inschrijven kan via de website.

Tot slot, voordat ik af ga ronden,  wil ik graag de kombuisbrigade en de EK bedanken voor de aankleding en verzorging. ( applaus )

Beste mensen, mede namens ons bestuur, wens ik onze vereniging een mooi verenigingsjaar toe.

En natuurlijk, en ook wederom namens ons bestuur, wens ik jullie allen, de leden en degenen die ons dierbaar zijn een voorspoedig en vooral gezond 2018 toe!

Proost!