Reservering van een ligplaats

Het is mogelijk om een ligplaats te reserveren.

Dit is een plaats aan onze passanten steiger.

U kunt zich bij aankomst melden bij de havenmeester via de telefoon; 06-155 38 515

 

 

Als er bij uw aankomst een geschiktere plaats is zal deze u door de havenmeester worden toegewezen. 

Als er geen gebruik wordt gemaakt van de reservering vindt geen restitutie plaats van het betaald liggeld.