terugblik 2019

Een terugblik van de voorzitter en het bestuur over 2019 zo vlak voor de feestdagen….

 
Beste leden en ‘aanhang’,

Zo vlak voor de feestdagen is een uitgelezen moment voor een terugblik over 2019 van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Ook afgelopen jaar en zelfs afgelopen week…. maakte ons opnieuw duidelijk dat de scheidslijn tussen vreugde en verdriet flinterdun dun is.
Leden en dierbaren van leden moesten wij afgelopen jaar definitief vaarwel zeggen……of werden ziek….of andere vormen van leed….
Afgelopen week nog is Bram van Belzen, een markant lid, voor goed ‘West-Uit’ gegaan.

Onze vereniging werd 85 jaar en de haven op deze locatie bestond 60 jaar. Dit vierden wij met een soort van finale van het zomeravondzeilen en een barbecue op een bloedhete zaterdag eind juni.

Over het zomeravondzeilen gesproken. We hadden iets minder geluk met het weer op de geplande avonden als vorig voorjaar. Maar we konden toch weer een leuke competitie organiseren. Het zomeravondzeilen voor 2020 staat inmiddels weer in de agenda.

 

De zomer gingen we in met een havenmeesters advies van de Commissie Schelde 2.0. De realisatie van het zomerhavenmeesterschap bleek niet zo eenvoudig. Op de valreep kon het bestuur, dankzij de inzet van diverse leden en Rinus, het kostbare inhuren van een zomerhavenmeester worden voorkomen. Er wordt nu al gepeild onder de leden voor het komende seizoen.

 

 

 

Over de Commissie Schelde 2.0 gesproken. Zij leverden recent, tijdens een druk bezochte informatieavond, hun eindrapport op aan het bestuur. Dit werd voorafgegaan door een presentatie van hun belangrijkste bevindingen.
Het rapport bevat waardevolle en bruikbare aanbevelingen voor het bestuur en onze vereniging. Voor wie het complete rapport wil lezen onder de kerstboom of een ander moment, verwijs ik graag naar onze website.
Ik wil Rony als voorzitter, en alle leden van deze commissie nogmaals hartelijk danken voor het vele werk wat zij hebben verricht.

 

We ontvingen, voor het 3e achtereenvolgende jaar, de Blauwe Vlag. De aanbevelingen van de inspecteur volgden we weer op. De aanvraag voor de Blauwe vlag 2020 is inmiddels weer de deur uit.

 

 

 

 

 

In 2019 ontvingen wij bijna 8% minder passanten, en dan bedoel ik boten, in onze haven. En dan hebben we het al snel over € 7000,= minder inkomsten. Dit past binnen de landelijke trend maar jammer is het wel.

 

Na de zomer moesten wij, tijdens een extra ALV, een lid royeren. Iets waar we als bestuur geen gewoonte van willen maken omdat het veel energie kost terwijl we deze energie liever inzetten voor leuke dingen in het belang van onze vereniging.

 

De zeilklasjes met onze Optimisten in het voor- en najaar waren weer mooi gevuld en gaf weer jeugdig leven in de brouwerij op de zondagen.

Van de Optimisten naar de bikkels van de Duotocht van dit jaar. Dit was, als gevolg van de weersomstandigheden, een zware editie waarbij schip en bemanning zijn beproefd en de spreekwoordelijke grenzen zijn verlegd. Het leverde weer enkele mooie reisverslagen, een prachtig verslag in het blad Zeilen en natuurlijk ‘sterke’ waargebeurde verhalen op….
Onze Zeeuwse Duotocht, het zwaarste evenement van Zeeland!, heeft haar naam eer aan gedaan!

 

In oktober en november is er door veel leden een lange lijst van werkzaamheden flink korter gemaakt. We boften met mooie zaterdagen die het werk aangenamer maken. Hans zorgde voor de inwendige mens.

 

Over Hans en daarmee het beheer van ons clubhuis gesproken. Ik denk dat het beheer van ons clubhuis al jaren het meest besproken onderwerp binnen onze vereniging is…..
Iedereen heeft er een mening over. En dat mag ook. Het is alleen niet eenvoudig om het voor iedereen goed te doen. Hans gaat in 2020 verder en neemt de leerpunten van het afgelopen jaar ter harte.

 

Er werden ook nog 2 avonden georganiseerd, voor wat we vroeger EHBO noemden, om onze leden de kans te bieden om hun vaardigheden op het gebied van reanimatie en het bedienen van de AED weer fijn te slijpen.

 

Een heel ander onderwerp is de Dokhaven, ook wel Stadshaven genoemd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur in diverse samenstellingen heel wat gesprekken gevoerd met ambtenaren en projectmedewerkers van deze nieuw te ontwikkelen ‘Stadshaven’.

Begin november belegden wij een extra ALV om de leden te informeren over alle ontwikkelingen, dilemma’s, onzekerheden en kansen van deze nieuwe haven voor onze vereniging. Willen, kunnen en mogen wij deze haven eventueel als onderdeel van onze vereniging exploiteren? Het bestuur kijkt in ieder geval terug op een waardevolle informatieavond / ALV met goede dialogen en voelt zich gesterkt door het verkregen mandaat om de onderhandelingen met de gemeente Vlissingen voort te zetten.

 

De op zondag 15 december georganiseerde mosselavond mocht rekenen op meer dan 30 liefhebbers. In een prachtig aangekleed clubhuis en met een sfeervol gedekte tafel was het ouderwets aangenaam. Het was gezellig en de mosselen smaakten voortreffelijk. Hans, Doede en Alishia bedankt voor de verzorging.

 

Overigens wil ik graag een applausje voor de mensen die ons clubhuis hebben omgetoverd tot een sfeervolle Kerstomgeving!

 

Dan wil ik graag mijn dank uitspreken aan Hans en Doede voor hun gastvrije verzorging van de Kerstborrel.

Ik heb meer dan genoeg gezegd en geschreven….

Lieve mensen, mede namens ons bestuur, wens ik jullie allen, de leden en degenen die ons dierbaar zijn … Gezellige feestdagen toe en ik zie en spreek jullie graag in goede gezondheid op onze nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 5 januari a.s.

Proost!

Namens het bestuur,

Sal Cracau