Toelichting agenda ALV 28-02-2024

Agendapunt 10 Aanpassing jachthavenreglement 

Om onze reglementen op peil te houden zullen we deze regelmatig moeten aanpassen en voorleggen aan de vergadering.

De belangrijkste aanpassingen voor dit jaar in het jachthavenreglement zijn:

Het was gebruikelijk om 2 boten in de winter aan de wal te stallen. Vroeger waren er geen faciliteiten in de omgeving om onze boten uit het water te halen. Met de komst van Bankert Yachting en Provoost Maritiem zijn er uitgebreide mogelijkheden bijgekomen om aan de wal te staan.

Het bleek ook dat het kranen van de schepen niet goed verzekerd was. We zouden eigenlijk voor deze hijswerkzaamheden een aparte dure verzekering moeten afsluiten. Al met al heeft het bestuur besloten om geen boten meer aan de wal te zetten. 

Ook de hellingduur is aangepast. Men kan nu langer (2,5 dag) op de hellingwagen staan om te knippen en te scheren

Dit is vervolgens in het jachthavenreglement aangepast.

Agenda punt 11 Jeugdzeilen

Het bestuur en de oud instructeurs hebben tevergeefs geprobeerd het jeugdzeilen nieuw leven in te blazen. Ook eerdere oproepen aan leden via de nieuwsbrief heeft niets opgeleverd. De vereniging heeft meerdere optimisten en hulpboten. Het bestuur stelt voor, na overleg met de oud instructeurs, om 4 optimisten te behouden. Al het andere materiaal zal verkocht worden. We denken hierbij aan de hulp boten, motoren en volksboot. We houden voorlopig 4 optimisten aan. Op die manier zouden we later makkelijk het jeugdzeilen weer op kunnen starten mocht daar ineens vraag naar komen.

Het bestuur verzoekt de vergadering in te stemmen met de verkoop van de optimisten en het hulpmateriaal.

Agenda punt 12 

Investeringsvoorstel nieuwe steigers

Het bestuur heeft een commissie in het leven geroepen om onderzoek te doen naar het vernieuwen van een aantal steigers.

De betreffende steigers zijn op. De draagbalken onder de loopplanken zijn er veelal slecht aan toe. Met het omwisselen van planken gaan we het niet meer redden. De commissie geeft de voorkeur om de systematiek van de nieuwe steigers zoals de passantensteigers uit te breiden naar de gehele haven. De commissie zal tijdens de ALV het voorstel toelichten. Het betreft hier een investering van €160.000 (incl btw)voor het eerste gedeelte (van de Klip tot kanaal door Walcheren). We gaan voor deze vernieuwing een BOSA (subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) subsidie aanvragen. Wij verwachten tenminste €30.000 subsidie te ontvangen. John Meijer zal namens de commissie een uitgebreide presentatie geven over de vernieuwing van de steigers.

Agendapunt 13 Beplantingsvoorstel

Het talud aan de oostkant en zuidkant (bij stichting Behoud Hoogaars en Banckert Boating) is jaren onderhouden door Giovanni Sala. Echter heeft Giovanni aangegeven dat de werkzaamheden hem te zwaar worden. Vanuit de leden is de wens uitgesproken voor meer privacy. Door de beplanting zal er ook minder zwerfvuil op ons terrein komen. Het bestuur heeft deze aanplantingen in 2 delen gesplist. 

Aan de bovenkant is nu een haag gepland.

Aangezien het onderhouden van het gras op de schuine helling moeilijk is zouden we aansluitende hierop het talud willen beplanten, zoals het nu het geval is bij de westkant.

Enkele leden hebben samen met een hovenier een aanplantingsplan gemaakt. De kosten voor deze aanplanting zijn €6.500. Wij hopen dat het plan, na goedkeuring door de vergadering, nog in maart ten uitvoer kan worden gebracht. We zullen op deze beplanting ook een Bosa subsidie aanvragen.

Op de ALV zal het bestuur het beplantingsplan inhoudelijk presenteren.

Het bestuur verzoekt de vergadering om akkoord te gaan met een investeringsvoorstel van €6.500 voor de aanplanting van het talud.