wedstrijdbanen 2018

Start  en finish tussen de SG3 en Spyros N boei.

Vanaf 10 minuten voor de start tot de finish is het verboden in de met rode en groene betonde vaargeulen van de Sardijngeul, het Oostgat, De Galgeput en de Wielingen te komen.

Baan 1

Start

WN6 SB

SP7 SB

DL9 SB

Finish

 

Baan 2

Start

Nolleplaat SB

Finish

 

Baan 3

Start

Trawl SB

SP7 BB

DL9 SB

Finish

 

Baan 4

Start

WN2 SB

Trawl SB

WN6 SB

NP6 BB

Finish

 

Baan 5

Start

Trawl SB

NP6 BB

Finish

 

Baan 6

Start

WN6 SB

SP7 SB

NP6 BB

Finish

Baan 7

Start

Trawl SB

SP7 BB

DL6 SB

Finish

Baan 8

Start

Segre SB

SP7 BB

DL9 SB

Finish

Start  tussen de Stella en SS2 boei, van Noord naar zuid.

Baan 11

Start

SS4 SB

ARV3 SB

ARV1 SB

ARV-VH SB

SS3 BB

SS4 BB

Finish tussen stella en SS2 van zuid naar noord

Baan 12

Start

SS4 SB

ARV3 SB

ARV1 SB

SS3 BB

SS4 BB

Finish tussen Stella en SS2 van zuid naar noord

Baan 13

Start

SS12 aan SB

SS13 aan BB

TG6 aan SB

TG2 aan SB

VH2 aan SB

Finish tussen ARV3 en SS3

Baan 14

Start

SS12 aan SB

SS13 aan BB

PP C aan SB

VH2 aan SB

Finish tussen ARV3 en SS3

Start  tussen de Stella en SS2 boei, van Zuid naar Noord.

Baan 21

Start

5 SB

7 SB

MP3 SB

Finish tussen Stella en SS2 van zuid naar noord

Baan 22

Start

5 SB

7 SB

PvT-SS SB

Finish tussen Stella en SS2 van zuid naar noord

NAAM  SCHIP:………………………………………………………………

NAAM SCHIPPER:………………………………………………………….

FINISHTIJD:…………………………………………………………………

VOOR MIJ FINISHTE:………………………………………………………

NA MIJ FINISHTE:………………………………………………………….