Winterwerk ’22-’23

De lijst bevat de bekende terugkerende onderhoudswerkzaamheden en een aantal speciale werkzaamheden, in feite projecten.

De winterwerkzaamheden vangen aan op za. 29 oktober a.s., aanvang telkens om 09.00 uur. Normaliter beslaan de georganiseerde werkzaamheden ca. 8 zaterdagen. 

Het streven is alle werkzaamheden uit te voeren die op de lijst staan. Een aantal hiervan zullen om div. redenen pas in het voorjaar uitgevoerd gaan worden.

Het is mogelijk werkzaamheden op andere dagen dan de zaterdag uit te voeren. Belangrijk is dan wel het regelen van toegang, gereedschap en materialen, zo ook de werkinstructie. In dit geval altijd na overleg met de havencommissaris (John Meijer) en/of betreffende “ploegleiders”.

M.b.t. administratie van de werkende leden is het van belang dat ten allen tijde de lijst van aanwezigheid wordt ondertekend!

Tijdens de pauzes is er koffie/thee beschikbaar. De lunch wordt ook verzorgd door de vereniging.

Bij aanvang zaterdag 29 oktober zal er in het clubhuis instructie worden gegeven alsmede de toolbox-meeting. Op zaterdag 12 november is er een 2e mogelijkheid deze toolbox-meeting bij te wonen. Iedereen die werkzaamheden verricht, wordt verzocht een toolbox-meeting bij te wonen.

Werkzaamheden zijn voorbereid en worden begeleid door de havencommissieleden en diverse andere leden/ploegleiders:

Achter sommige werkzaamheden staan al wat namen, dat is omdat deze personen de betreffende werkzaamheden altijd al doen.

Aan iedereen het verzoek de werkzaamhedenlijst goed door te nemen en iets te kiezen wat bij jou past of wat je graag zou willen doen, alleen of samen met anderen. De keuze graag opnemen met de betreffende ploegleider, zodat niet alles op de eerste zaterdag nog moet worden ingedeeld.

Lijst met werkzaamheden: