bediening Schroebrug week 25

bediening Schroebrug week 25

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 05 C /16

Kanaal door Walcheren Schroebrug
Middelburg

Door de slechte weersomstandigheden in week 21 en 22 word de Schroebrug in week 25, van maandag t/m donderdag, bediend tussen 16.12 uur en 7.42 volgens de reguliere openingstijden en om 12.12 uur.

Op vrijdag, zaterdag en zondag gelden de reguliere bedieningstijden.
Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de projectleider Dhr. S. Stelpstra op 0118 – 631 554, de Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 16 juni 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. Krombeen,
Hoofd Beheer en Onderhoud.