roeiwedstrijd 30 september

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 13/16

Kanaal door Walcheren Hinder voor de scheepvaart

Op vrijdag 30 september 2016 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug en de Draaibrug Souburg in Vlissingen, van 17:00 tot 20:00 uur een roeiwedstrijd gehouden.
De scheepvaart dient voorzichtig te passeren.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op telfnr. 0118 – 41 23 72 of V.H.F.22.

Middelburg, 29 augustus 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M.Krombeen,
hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.