Stremming kanaal door Walcheren 29-09-2017

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 17/16

Kanaal door Walcheren Stremming voor de scheepvaart

Op vrijdag 29 september 2017 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug en Souburg, van 17:00 tot 20:00 uur een roeiwedstrijd gehouden.
De scheepvaart dient voorzichtig te passeren.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.22.

Middelburg, 3 juli 2017

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M.Krombeen,
hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.