stremming kleine sluis Vlissingen (4 weken in sept ’16)

Kleine Sluis Vlissingen
Vervangen deurbewegingswerken binnenhoofd.
 De uitvoeringsperiode is 2016 week 36 t/m 39.
 Gedurende de doorlooptijd van dit werk (4 weken) is de Kleine Sluis afgesloten
voor de scheepvaart.
 De grote sluis is wel beschikbaar.
 Fietsers en voetgangers kunnen alleen van het buitenhoofd gebruik maken.
Provincie Zeeland verbetert zo mogelijk de afmeervoorzieningen voor de
recreatievaart in de kolk van de grote sluis.