Stremming Oostsluis Terneuzen, van 14-10 t/m 13-11-2016

Van: ZD MOBZ 
Datum: 4 augustus 2016 15:19
Onderwerp: Werkzaamheden Oostsluis Terneuzen 14 oktober tot en met 13 november
Aan: 

Geachte heer, mevrouw,
 
Rijkswaterstaat werkt dit najaar aan de Oostsluis in Terneuzen. Op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur start het wisselen van de sluisdeuren aan de kanaalzijde. De oude deuren worden vervangen door geconserveerde en gereviseerde deuren. Daarna krijgt de Oostsluis nieuwe besturing, worden de twee bruggen, de deuren aan het binnen- en het buitenhoofd en de spui- en nivelleerinstallatie omgebouwd en worden de sluis en de bruggen geschikt gemaakt voor het bedienen op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.
 
Verwachte wachttijden
De Oostsluis is door deze werkzaamheden gestremd van vrijdag 14 oktober 12.00 uur tot zondag 13 november 23.59 uur. Tijdens de stremming wordt de beroepsvaart geschut in de Westsluis en Middensluis. De recreatievaart kan mee in de Middensluis. Ondanks dat levert de stremming hinder op voor de scheepvaart. De gemiddelde wachttijd bedraagt naar verwachting 2 à 3 uur en kan bij grote drukte oplopen tot 10 uur. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om alles in goede banen te leiden, zoals afspraken over wachtplaatsen en extra scheepvaartbegeleiding door een van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat.
 
Stremming start eerder vanwege onderhoud
Eerder ontving u van ons al informatie over de werkzaamheden in Terneuzen door het project Modernisering ObjectBediening Zeeland (MOBZ). Deze zouden starten op 17 oktober. Graag attenderen wij u erop dat de scheepvaartstremming nu zal beginnen op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur, omdat voorafgaand aan de MOBZ-werkzaamheden de deuren aan de kanaalzijde worden vervangen. Rijkswaterstaat combineert tijdens deze stremming zoveel mogelijk werk om zo de hinder te beperken. Het wisselen van de sluisdeuren vindt plaats in het kader van regulier onderhoud en wordt uitgevoerd door de firma Heijmans.
 
MOBZ
De ombouw van de sluizen naar “bediening op afstand”  is onderdeel van het project MOBZ. Rijkswaterstaat verbouwt de bruggen en sluizen in Zeeland zodat die op afstand bediend kunnen worden vanuit twee nautische centrales. Een ervan staat in Terneuzen. Door te bedienen vanuit een nautische centrale kan Rijkswaterstaat het personeel, de bruggen en sluizen efficiënter inzetten. Ook is het zo mogelijk scheepvaart beter door een gehele corridor te begeleiden, waardoor reizen beter te plannen zijn. Alle werkzaamheden in het kader van MOBZ worden uitgevoerd door ENGIE.
 
Actuele informatie
Actuele vaarweginformatie tijdens de stremmingsperiodes: www.vts-scheldt.net, www.vaarweginformatie.nl of www.sluisplanning.nl.  Meer informatie over het project MOBZ: www.rijkswaterstaat.nl/mobz.
Voor informatie over de maatregelen die worden genomen voor de scheepvaart, kunt u de BASS (Berichtgeving Aan de Scheepvaart Scheldegebied) raadplegen: http://www.vts-scheldt.net/default.aspx?path=Berichten/XmlMessageViewer_nl&Id=498adcf3-4c28-4f8d-a690-3171642e74d7&XmlMessageVersion=1
 
Namens MOBZ,
Wendy Westerlaken
Adviseur Omgevingsmanagement