stremming sloebrug en keersluis brug

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 9/15 

Beperkte bediening                                                                               Binnenkeersluis / Sloebrug Vlissingen

                                                                                                                

De werkzaamheden aan de Keersluis in Vlissingen hebben vertraging opgelopen tot woensdag 1 april 16:30 2015.

De keersluisbrug zal voor de scheepvaart vanaf vrijdag 27 maart 16.30 uur normaal bediend worden volgens de bloktijdenregeling.

De Binnenkeersluis, gelegen 100m. ten noorden van de Keersluisbrug, zal gesloten worden en alleen op afroep bediend worden voor de scheepvaart tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

De scheepvaart zal geclusterd worden bij het passeren van de Binnenkeersluis om de overlast voor het landverkeer te beperken.

De Sloebrug in Vlissingen zal tot 31 maart 2015 05.00 uur beperkt bediend worden voor de scheepvaart.

De brugopeningen van de Sloebrug zijn om:

06:36

10:36

15:36

19:36

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is 5,00 m bij een kanaalpeil van N.A.P. + 0,90m.

 

Van 31 maart 05.00 uur tot 1 april 2015 05.00 uur wordt de Sloebrug in Vlissingen niet bediend voor de scheepvaart.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op V.H.F. 22 of 0118 41 23 72 .

Middelburg,  25 maart 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. J. Krombeen

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.