Tijdelijke waterpeil verhoging

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 18/1

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug
Vlissingen

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag 31 Maart 2018 van 13:15 tot 20:30 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.
Vanaf 17.30 uur zal begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.

Middelburg, 17 januari 2018

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,